Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Biểu phí trên Binance

2017-06-24 06:34

Phí nạp tiền

  • Miễn phí. Nạp tiền mã hóa không mất phí.

Phí giao dịch

  • Nếu bạn không sử dụng BNB (Binance Coin) để thanh toán phí giao dịch, mỗi giao dịch sẽ chịu một khoản phí tiêu chuẩn là 0,1%.
  • Bạn sẽ được chiết khấu khi sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch. Theo mặc định, nếu bạn có BNB trong tài khoản, khoản thanh toán phí giao dịch sẽ tự động trừ vào số dư BNB của bạn. (Xem Trả phí bằng BNB để nhận ưu đãi giảm phí 25%)
  • Vui lòng tham khảo Biểu phí để kiểm tra Mức phí giao dịch đối với tài khoản của bạn cùng các thông tin khác.
  • Để tìm hiểu về dữ liệu và phí giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo trang Dữ liệu ký quỹ.
  • Để tìm hiểu về dữ liệu và phí giao dịch hợp đồng tương lai, vui lòng tham khảo Biểu phí và cách tính phí của Binance Futures.

Phí rút tiền

  • Phí rút tiền của chúng tôi rất linh hoạt và được điều chỉnh tự động dựa trên tình hình thị trường.
  • Để tìm hiểu về mức phí rút tiền hiện tại, vui lòng tham khảo Biểu phí