Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel

Staking Ethereum (ETH) trên Binance

Thu nhập thụ động. APR tham khảo: --.
Giới thiệu về Staking ETH
Mạng lưới Ethereum đã chuyển từ mô hình đào “Proof-of-Work (PoW)" sang mô hình stake "Proof-of-Stake (PoS)" kể từ đợt nâng cấp The Merge. The Merge là một phần trong hàng loạt các đợt nâng cấp ETH2.0 nhằm mục đích mở rộng, cải thiện độ an toàn và sự bền vững của Ethereum.
Một phần thiết yếu của nâng cấp này là việc giới thiệu tính năng stake, cho phép người dùng khóa ETH của họ để ủng hộ mạng lưới và nhận thưởng.
APR cũ của BETH
*APR hiển thị được tính toán dựa trên lợi suất tạo ra trên chuỗi 2 ngày trước.