Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Binance Staking - ETH 2.0
banner-subtitle
Xử lý
 • Staking ETH
  Staking ETH 2.0 chỉ với một lần nhấp chuột, yêu cầu tối thiểu nhưng lợi nhuận tối đa. Bạn sẽ không thể rút số tiền đã staking trong Phase 1, vốn có thể mất đến hơn 2 năm. BETH của Binance là bằng chứng 1:1 rằng bạn đã staking ETH.
 • Phân bổ phần thưởng
  Chúng tôi sẽ phân bổ phần thưởng cho người dùng dựa trên số dư BETH đều đặn. Phần thưởng staking sẽ được phân bổ dưới dạng BETH vào tài khoản Spot của người dùng.
 • Rút ETH
  Đang chờ xác nhận.
  Bạn có thể rút ETH sau khi giai đoạn đầu hoàn tất và ETH 2.0 triển khai Shard Chain. Đồng thời, bạn có thể hoán đổi BETH sang ETH theo tỷ lệ 1:1 và nhận lại số tiền tương đương với số lượng BETH hiện tại của bạn.
FAQ
1. ETH 2.0 là gì?
FAQ1Content
2. Khi nào thì tôi có thể rút ETH đã staking của mình?
FAQ2Content
3. Cách tính APR?
FAQ3Content
4. BETH là gì và nó hoạt động như thế nào?
FAQ4Content
5. Tôi có thể xem số dư staking của mình ở đâu.
FAQ5Content
6. Khi nào thì tôi có thể nhận phần thưởng staking?
FAQ6Content
7. Tôi có tiếp tục nhận được lãi suất từ BETH đã staking nếu tôi staking BETH trong Launchpool hoặc sản phẩm khác hay không?
FAQ7Content
8. Vì sao lãi của BETH thấp hơn APR của chuỗi ETH?
FAQ8Content
View More