Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Dữ liệu lịch sử thị trường
Dễ dàng tải về nhiều dữ liệu thị trường trên Binance
Binance cho phép người dùng tải về dữ liệu thị trường cũ thông qua web hoặc API của Binance.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Tải về dữ liệu cũ
K-Line
Còn được gọi là "dữ liệu nến", Kline chỉ được xác định theo thời gian mở lệnh, có hỗ trợ nhiều khoảng thời gian.
Tổng giao dịch
Kết hợp tổng khối lượng lệnh được thực hiện ở một mức giá nhất định vào các khoảng thời gian trong ngày hoặc trong tháng.
Giao dịch
Các giao dịch đã thực hiện được cập nhật theo biên độ dao động giá nhỏ nhất vào các khoảng thời gian trong ngày hoặc trong tháng.
K-line giá chỉ số
Chỉ số Funding Rate là một giỏ giá ghi nhận từ những giao dịch thị trường giao ngay lớn và được tính theo khối lượng tương đối của các sàn này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Chỉ số giá
K-line Giá Đánh dấu
Là một chỉ số funding rate giúp ước tính chính xác hơn giá trị "thực" của hợp đồng và ngăn chặn những lần thanh lý không cần thiết hoặc bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Giá Đánh dấu trong Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ
K-line chỉ số cao cấp
Chỉ số funding rate, trong đó Chỉ số cao cấp (P) = [Max(0, Giá mua ảnh hưởng - Chỉ số giá) - Max(0, Chỉ số giá - Giá bán ảnh hưởng)]/Chỉ số giá. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Giới thiệu về Funding Rate của Binance Futures
Dữ liệu sổ lệnh hợp đồng tương lai
Chỉ có trên Binance Futures. Bạn phải đưa tài khoản Futures vào danh sách ưu tiên trước và chỉ có thể tải về thông qua API.
Ảnh chụp nhanh sổ lệnh (S_Depth): Kể từ tháng 1 năm 2020, chỉ trên ký hiệu BTC/USDT.
Sổ lệnh theo biên độ dao động giá nhỏ nhất (T_Depth): Kể từ tháng 1 năm 2020, trên tất cả các ký hiệu
Dữ liệu thời gian thực
Bạn có thể tìm được dữ liệu trong thời gian thực của các giao dịch Giao ngay và Hợp đồng tương lai Binance tại đây:
Dữ liệu về giao ngay trong thời gian thực
Dữ liệu về hợp đồng tương lai trong thời gian thực
Tài liệu API
Bạn có thể tìm được nhiều bản tải về dữ liệu API tại đây.
Hướng dẫn về API
Hãy chú ý theo dõi nhé vì chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới.
Để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ, vui lòng liên hệ data@binance.com
Điều khoản sử dụng Binance
Bản quyền © 2022 Binance.com | Bảo lưu mọi quyền.