Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Nền tảng một cửa cho mọi thứ về NFT
Giao dịch, stake và vay NFT một cách an toàn trên Binance NFT
Thịnh hành
Top
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Khối lượng
Bitcoin Punk Ordinal NFT (BTC)
--
+22.50
%
--
+0.00
%
HERO SKULLS
--
+0.00
%
--
+23.49
%
Football Club
--
+45.32
%
--
+0.00
%
4
Rose Collection
--
+11.52
%
--
-30.98
%
5
Alpine Race Collectibles
--
+10.00
%
--
-15.60
%
6
Fluffy Metaverse
--
-24.92
%
--
-91.27
%
7
ForeverCR7: The GOAT Box
--
-12.41
%
--
+675.33
%
8
Binance KZ Education Campaign
--
+122.50
%
--
-93.98
%
9
🦓Dream Zebra🦓
--
+0.00
%
--
+108.31
%
10
NFT Passport Collection
--
+0.00
%
--
-20.66
%
Bộ Sưu Tập
Giá sàn
Khối lượng
11
🤖 Egg Watch Creatures 🤖
--
+35.71
%
--
-19.91
%
12
GENESIS MONKEYS
--
-49.95
%
--
+0.00
%
13
X World Games
--
+0.00
%
--
+1,159.21
%
14
The Syphon
--
-5.10
%
--
-16.31
%
15
APOCALYPTİC APE
--
-3.33
%
--
+0.00
%
16
RARE TIGERS LEGENDARY SERIES
--
-28.57
%
--
+0.00
%
17
Ex
--
+20.69
%
--
+341.60
%
18
Valentine Rose
--
-1.39
%
--
+124.15
%
19
MYSTICS
--
-88.00
%
--
+0.00
%
20
💃Matryoshka Crew 💃
--
+17.24
%
--
+0.00
%
Xem tất cả
Tất cả
1 giờ
6 giờ
24 giờ
7 ngày

Nổi bật

Danh sách niêm yết mới

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Tất cả Câu hỏi thường gặp
Cách tìm các NFT trên thị trường Binance NFT
Cách bán NFT?
Phí giao dịch NFT trên Binance là gì?
Cách mua NFT?
Làm thế nào để tạo NFT trên Thị trường Binance NFT?
Làm thế nào để nạp một NFT?