Tổng quan thị trườngDữ liệu Giao dịch
Tổng quan thị trường
Coin nổi bật
Xem thêm
BNB-logo
BNB
$605.10
+0.73%
BTC-logo
BTC
$69,09K
+0.19%
ETH-logo
ETH
$3,92K
+4.92%
Niêm yết mới
Xem thêm
NOT-logo
NOT
$0.005291
+3.42%
BB-logo
BB
$0.7193
+33.45%
REZ-logo
REZ
$0.1673
+17.07%
Top coin tăng giá
Xem thêm
BB-logo
BB
$0.7193
+33.45%
JASMY-logo
JASMY
$0.02813
+29.81%
OMNI-logo
OMNI
$20.20
+17.65%
Coin có KL giao dịch nhiều nhất
Xem thêm
BTC-logo
BTC
$69,09K
+0.19%
ETH-logo
ETH
$3,92K
+4.92%
SOL-logo
SOL
$165.00
-0.40%
Danh sách yêu thích
Tất cả tiền mã hóa
Thị trường giao ngay/ký quỹ
New
Thị trường Futures
Niêm yết mới
Khu vực
Tất cả
Solana
New
RWA
New
Meme
Payments
AI
Lớp 1 / Lớp 2
Metaverse
Top token theo vốn hóa thị trường

Nhận dữ liệu thu thập tổng quan về tất cả các loại tiền mã hóa có sẵn trên Binance. Trang này hiển thị giá mới nhất, khối lượng giao dịch trong 24 giờ, biến động giá và vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền mã hóa trên Binance. Người dùng có thể nhanh chóng truy cập thông tin quan trọng về các tài sản kỹ thuật số này và truy cập trang giao dịch từ đây.

Hiển thị thêm
Tên
unsorted
Giá
unsorted
Thay đổi
unsorted
KL 24h
unsorted
Vốn hóa thị trường
unsorted
Hành động