Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD
Dữ liệu Ký quỹ
Dịch vụ đặc quyền dành cho VIP
Chương trình cho người vay
Dịch vụ đặc quyền dành cho VIP
Chương trình cho người vay
Giới hạn vay và Cross Margin
Lịch sử lãi suất
Coin
Chuyển vào
Lượng vay khả dụng
Mức VIP:
Người dùng thông thường
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mức hiện tại của bạn:Người dùng thông thường
Lãi suất ngày / Lãi suất năm
Mức hiện tại của bạn:Người dùng thông thường
Giới hạn vay
VIP1
Lãi suất ngày / Lãi suất năm
VIP1
Giới hạn vay
Cặp Isolated Margin
Cặp Isolated MarginĐòn bẩyCoin
Chuyển vào
Lượng vay khả dụng
Mức VIP:
Người dùng thông thường
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mức hiện tại của bạn:Người dùng thông thường
Mức lãi suất hàng ngày
Mức hiện tại của bạn:Người dùng thông thường
Giới hạn vay
VIP1
Mức lãi suất hàng ngày
VIP1
Giới hạn vay
No Data
Chỉ số giá
BTCUSDT
BTCUSDT Chỉ số giá
1Phút
 
1h