Dữ liệu Ký quỹ
Dịch vụ đặc quyền dành cho VIP
Chương trình cho người vay
Dịch vụ đặc quyền dành cho VIP
Chương trình cho người vay
Giới hạn vay và Cross Margin
Giới hạn vay và Cross Margin
Các mức vị thế Cross Margin Pro
Các mức vị thế Cross Margin Pro
Giới hạn vay và Cross Margin
Lịch sử lãi suất
Coin
Chuyển vào
Lượng vay khả dụng
Mức VIP:
Người dùng thông thường
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mức hiện tại của bạn:Người dùng thông thường
Lãi suất hàng giờ/Lãi suất hàng năm
Giảm 5% cho BNB
Mức hiện tại của bạn:Người dùng thông thường
Giới hạn vay
VIP1
Lãi suất hàng giờ/Lãi suất hàng năm
VIP1
Giới hạn vay
Các mức vị thế Cross Margin Pro
Đòn bẩy coin nợ phải trả và yêu cầu ký quỹ cho Chế độ Cross Margin Pro
Coin nợ phải trảTierKhung vị thế (Giá trị nợ phải trả tính bằng USDT)Đòn bẩy tối đaTỷ lệ ký quỹ duy trìTỷ lệ ký quỹ ban đầuSố tiền duy trì
No Data
Xem thêm
Các coin khác nhau, dựa theo tính thanh khoản của những coin này, sẽ có nhiều cấp độ với hạn mức vay cá nhân khác nhau.Khoản nợ càng cao thì đòn bẩy tối đa có thể sử dụng càng thấp và tỷ lệ ký quỹ duy trì tương ứng cũng như tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu càng cao.
Mức ký quỹ Pro của Cross Margin = ∑Tài sản ròng / ∑Ký quỹ duy trì, vui lòng tham khảo mục Câu hỏi thường gặp để biết thông tin chi tiết.
Example:
The user borrowed 13 BTC and 13 ETH. Suppose that BTC price = 30,000 USDT and ETH = 3,000 USDT, then the required Initial Margin and Maintenance Margin are calculated as follows:
• USDT value of BTC Liability = 13 * 30,000 = 390,000, which falls in Tier 3. USDT value of ETH Liability = 13 * 3,000 = 39,000, which falls in Tier 2.
• Required ∑Initial Margin =∑Initial Margin required by BTC liability + ∑Initial Margin required by ETH liability= 50,000*11.12%+(100,000-50,000)*14.29%+(390,000-100,000)*20%+ 30,000*11.12%+(39,000-30,000)*14.29% = 75,327.1 USDT
• Required Maintenance Margin = ∑Maintenance Margin required by BTC liability + ∑Maintenance Margin required by ETH liability = 50,000*5%+(100,000-50,000)*7%+(390,000-100,000)*8%+ 30,000*5%+(39,000-30,000)*7% = 31,330 USDT
• Required Maintenance Margin can also be calculated in a faster way by using the Maintenance Amount. Liability token Maintenance Margin = Token Liability in USDT* Maintenance Margin Rate - Maintenance Amount. So the Required Maintenance Margin = ∑Maintenance Margin required by BTC liability + ∑Maintenance Margin required by ETH liability= (390,000*8% - 2,000) + (39,000*7% - 600) = 31,330 USDT
Tỷ lệ thế chấp Cross Margin