Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Phí giao dịch
Đăng nhập để xem mức phí giao dịch của bạn.Đăng nhập
Hưởng đặc quyền ưu tiên và mức chiết khấu cao hơn.Chương trình VIP
Bạn có thể giảm phí cho giao dịch sau bằng cách sử dụng BNB
Phí giao dịch Spot
25% Off
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
10% Off
Mức phí
Giao dịch Spot
Lãi suất vay ký quỹ
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
Giao dịch Hợp đồng Tương lai COIN-M
Lãi suất thế chấp chéo
Phí Liquidity Swap
P2P
MứcKL giao dịch 30N (BTC)và/hoặcSố dư BNBMaker / Taker
Maker / TakerBNB Giảm 25%
VIP 0
< 50 BTChoặc≥ 0 BNB0.1000% / 0.1000%0.0750% / 0.0750%
VIP 1
≥ 50 BTC≥ 50 BNB0.0900% / 0.1000%0.0675% / 0.0750%
VIP 2
≥ 500 BTC≥ 200 BNB0.0800% / 0.1000%0.0600% / 0.0750%
VIP 3
≥ 1500 BTC≥ 500 BNB0.0700% / 0.1000%0.0525% / 0.0750%
VIP 4
≥ 4500 BTC≥ 1000 BNB0.0700% / 0.0900%0.0525% / 0.0675%
VIP 5
≥ 10000 BTC≥ 2000 BNB0.0600% / 0.0800%0.0450% / 0.0600%
VIP 6
≥ 20000 BTC≥ 3500 BNB0.0500% / 0.0700%0.0375% / 0.0525%
VIP 7
≥ 40000 BTC≥ 6000 BNB0.0400% / 0.0600%0.0300% / 0.0450%
VIP 8
≥ 80000 BTC≥ 9000 BNB0.0300% / 0.0500%0.0225% / 0.0375%
VIP 9
≥ 150000 BTC≥ 11000 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
“Taker” là lệnh được giao dịch theo mức giá thị trường, “Maker” là lệnh được giao dịch theo một mức giá giới hạn.Tìm hiểu thêm
Khối lượng giao dịch của hạng VIP được tính trên cơ sở khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của khối lượng giao dịch Spot hoặc khối lượng giao dịch Futures (Khối lượng giao dịch Futures bao gồm hợp đồng tương lai USDS-M và hợp đồng tương lai COIN-M).
Giới thiệu bạn bè để nhận được khoản kickback là 20% phí giao dịch.Tìm hiểu thêm
Giao dịch trên 50 BTC?Hãy đăng ký để làm VIP.