Có thể vay ở hiện tại:
Vay
Tôi muốn vay
  Số lượng thế chấp
   LTV ban đầuNaN%Gọi ký quỹNaN%LTV thanh lýNaN%
   Kỳ hạn vay
   (Không có phạt lãi suất nếu trả nợ sớm)
   Chọn một khoảng thời gian
   • 7 Ngày
   • 14 Ngày
   • 30 Ngày
   • 90 Ngày
   • 180 Ngày
   Lãi suất
   Lãi suất tính theo giờ-
   Lãi suất hàng ngày-
   Tổng số tiền lãi-
   Phí giao dịch0.00%
   Số tiền trả nợ-
   Vì sao nên vay tiền ở Binance?
   Nhiều loại tiền mã hoá
   Chúng tôi có một số lượng tiền mã hoá sẵn sàng cho vay và sử dụng làm thế chấp để vay.
   An toàn
   Chúng tôi kiểm soát rủi ro thông qua các tỉ lệ thế chấp khác nhau với các đồng tiền khác nhau, không cần kiểm tra tín dụng để đơn giản hoá quá trình sử dụng.
   Tiện lợi
   Chúng tôi đảm bảo lượng tiền mã hoá bạn vay có thể được rút tức thì bất kể bạn đang ở đâu.
   Làm thế nào để bắt đầu?
   arrow
   Người vay tiền tạo một yêu cầu vay tiền.
   arrow
   Chuyển Tài sản thế chấp của người vay đến nền tảng của chúng tôi.
   arrow
   Người vay được vay tiền từ Binance.
   arrow
   Một khi khoản vay được trả cả gốc lẫn lãi, tài sản tiền mã hoá sẽ được hoàn trả về cho người vay.
   FAQ
   Q1. Người dùng cần đáp ứng những điều kiện gì để vay trên Binance Loan?
   A1. Miễn bạn là người dùng đã đăng ký trên Binance, bạn có thể vay từ Binance Loan.
   Q2. Người dùng có thể vay những đồng tiền mã hóa nào từ Binance Loan?
   A2. Binance Loan hỗ trợ vay nhiều đồng tiền mã hóa, gồm có cả BUSD và USDT. Bạn có thể xem qua trang Vay tiền trên Binance Loan để biết thêm thông tin.
   Q3. Người dùng có thể sử dụng những đồng tiền mã hóa nào làm thế chấp?
   A2. Binance Loan hỗ trợ nhiều đồng tiền mã hóa làm thế chấp, gồm có cả BTC và ETH. Bạn có thể xem qua trang Vay tiền trên Binance Loan để biết thêm thông tin.
   Q4. Kỳ hạn vay trên Binance Loan kéo dài bao lâu?
   A4. Hiện có các kỳ hạn vay 7, 14, 30, 90 và 180 ngày. Bạn luôn có thể trả trước và tiền lãi chỉ được tính dựa vào số giờ đã vay.
   Q5. Tiền lãi được tính như thế nào?
   A5. Tiền lãi được tính theo giờ, và dưới một giờ sẽ được tính là một giờ. Lãi suất sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn vay.
   Q6. Làm sao để tôi trả tiền lãi và tiền gốc?
   A6. Bạn phải trả nợ một cách thủ công trên trang Lệnh. Tiền lãi sẽ được trả trước tiền gốc.
   Q7. Tôi có thể trả nợ toàn bộ trước ngày đáo hạn không?
   A7. Bạn luôn có thể trả trước và tiền lãi chỉ được tính dựa vào số giờ đã vay.
   Q8. LTV là gì?
   A8. LTV là giá trị của tài sản thế chấp trên tài sản mà bạn vay. Giá dùng ở đây là Giá Index. Các đồng tiền thế chấp khác nhau sẽ có mức LTV ban đầu khác nhau, đồng nghĩa với việc khi bạn sử dụng các đồng coin khác nhau có cùng giá trị để làm thế chấp, giá trị khoản vay sẽ khác nhau.
   Q9. Điều gì sẽ xảy ra nếu LTV của tôi quá cao?
   A9. Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV gọi ký quỹ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tăng thế chấp hoặc trả nợ. Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV thanh lý, chúng tôi sẽ thanh lý tài sản thế chấp của bạn để trả nợ của bạn.
   Q10. Làm sao để tôi điều chỉnh thế chấp?
   A10. Bạn có thể điều chỉnh thế chấp trên trang Lệnh. Bạn luôn có thể gia tăng thế chấp và khi LTV của bạn thấp hơn mức LTV ban đầu, bạn cũng có thể giảm bớt thế chấp.
   Q11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quá hạn trả nợ ?
   A 11. Chúng tôi sẽ cho thời gian quá hạn là 72 giờ (đối với kỳ hạn vay 7 ngày và 14 ngày) hoặc 168 giờ (đối với kỳ hạn vay 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày). Trong thời gian đó, bạn sẽ bị tính lãi suất cao gấp 3 lần lãi suất theo giờ. Nếu bạn vẫn không trả sau khi thời gian quá hạn kết thúc, chúng tôi sẽ thanh lý thế chấp của bạn để trả nợ.
   Q12. Tôi có thể dùng tiền mã hóa đã vay để giao dịch Margin hay Futures không? Tôi có thể chúng không?
   A12. Có, bạn có thể giao dịch trên Binance bằng tiền đã vay miễn là bạn đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ. Có, bạn cũng có thể rút chúng về.
   Xem thêm