Món quà cho tương lai
Chia sẻ tiền mã hóa nhanh chóng theo cách của bạn
Bulk send and business solution?
Tìm hiểu thêm
Nhập mã thẻ quà tặng để đổi thành tiền mã hóa và rút về tài khoản
Đổi để nhận tiền mã hóa
Thêm thẻ
Kiểm tra giá trị
Binance không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý với bạn về hành vi trái pháp luật hoặc lừa đảo của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ thẻ quà tặng nào.Xem thêm
FAQ
Thẻ quà tặng Binance là gì?
Gửi thẻ quà tặng bằng cách nào?
Sự khác biệt giữa mã thẻ quà tặng và số thẻ quà tặng là gì?
Làm thế nào để tạo thẻ quà tặng?
Sự khác biệt giữa thêm thẻ và đổi thẻ là gì?