Mua Crypto
Thị trường
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD

BNB

BNB cấp nguồn cho hệ sinh thái Binance. Với vai trò là đồng tiền điện tử nền tảng của mạng lưới Binance Chain, BNB có nhiều tính năng sử dụng: hỗ trợ các giao dịch trong chuỗi, trả phí giao dịch trên Sàn giao dịch Binance, các thanh toán tại cửa hàng và nhiều tính năng khác.

Thông tin chi tiết

Mua BNB

cartoonback

Mua BNB thật dễ dàng. Hãy xem danh sách phía dưới để chọn địa chỉ phù hợp với bạn nhất!

 • Spend logo

  Mua và Bán BNB bằng tài khoản ngân hàng

  Mua và Bán BNB bằng tài khoản ngân hàng

  Spend
 • coinflip

  Mua BNB bằng ATM

  Mua BNB tại hơn 150+ CoinFlip ATM

  CoinFlip
 • MetalPay_Logo

  Mua BNB bằng tiền mặt

  Mua BNB và tiền mã hoá bằng tiền mặt thông qua mạng lưới ATM rộng khắp.

  Genesis Block
 • Spend logo

  Giao dịch BNB và các đồng tiền mã hoá khác ở Trình duyệt Brave

  Giao dịch BNB và các đồng tiền mã hoá bạn ưa thích trên Widget giao dịch của Binance tại trình duyệt web miễn phí, nhanh chóng và an toàn.

  Brave Browser
 • MetalPay_Logo

  Mua và bán BNB với USD

  Mua và bán BNB bằng USD từ tài khoản ngân hàng được bảo hiểm FDIC

  Metal Pay
 • dether

  Mua BNB bằng tiền mặt

  Mua bằng tiền mặt tại 120 quốc gia

  Dether
 • Spend logo

  Mua và Bán BNB bằng tài khoản ngân hàng

  Mua và Bán BNB bằng tài khoản ngân hàng

  Spend
 • netcoins

  Mua voucher BNB

  Mua phiếu khuyến mãi BNB thông qua hơn 171.000+ nhà bán lẻ

  Netcoins
 • coinflip

  Mua BNB bằng ATM

  Mua BNB tại hơn 150+ CoinFlip ATM

  CoinFlip
 • MetalPay_Logo

  Mua BNB bằng tiền mặt

  Mua BNB và tiền mã hoá bằng tiền mặt thông qua mạng lưới ATM rộng khắp.

  Genesis Block
 • Spend logo

  Giao dịch BNB và các đồng tiền mã hoá khác ở Trình duyệt Brave

  Giao dịch BNB và các đồng tiền mã hoá bạn ưa thích trên Widget giao dịch của Binance tại trình duyệt web miễn phí, nhanh chóng và an toàn.

  Brave Browser
 • MetalPay_Logo

  Mua và bán BNB với USD

  Mua và bán BNB bằng USD từ tài khoản ngân hàng được bảo hiểm FDIC

  Metal Pay
 • dether

  Mua BNB bằng tiền mặt

  Mua bằng tiền mặt tại 120 quốc gia

  Dether
01 / 07

Lưu trữ BNB

Lưu trữ BNB an toàn với các ví sau đây đều đã hỗ trợ tích hợp Binance Chain.

Coin Rendering

BNB. Với vai trò là đồng tiền điện tử nền tảng của Binance Chain, BNB cấp nguồn cho toàn bộ hệ sinh thái Binance.

Sử dụng BNB

Lịch sử đốt BNB

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 1

Theo đúng như cam kết của whitepaper, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 1 với tổng là 986.000 BNB.

https://etherscan.io/tx/0x5c2c458b4af0ed8d3ce822fbae71878de10b8a2405101344456c358e19045463

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 2

Theo như whitepaper, chúng tôi đã hoàn thành đợt đốt BNB cho quý thứ 2 với 1.821.586 BNB.

https://etherscan.io/tx/0x3ebe8fa51909536be4ecae47b0877fa72ec5fd2afda7ae2d829064847757282b

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 3

Theo như whitepaper, chúng tôi đã hoàn thành đợt đốt token BNB cho quý thứ 3 với 2.220.314 BNB (tương ứng xấp xỉ 30 triệu USD).

https://etherscan.io/tx/0x15132c07b4fdee0d4c77c2993588270914c1451953f5fa9ee20aa5450f399031

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 4

Theo như whitepaper, chúng tôi đã hoàn thành đợt đốt token BNB cho quý thứ 4 với 2.528.767 BNB ( tương ứng xấp xỉ 30 triệu USD).

https://etherscan.io/tx/0x7a07faca141707c9d6aa92b1f2e5e8e9420f2b43d36ced1126d061582e3ae9fa

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 5

Theo như whitepaper, chúng tôi đã hoàn thành đợt đốt token BNB cho quý thứ 5 với 1.643.986 BNB ( tương ứng xấp xỉ 17 triệu USD).

https://etherscan.io/tx/0xc0fcb8186fc0bb4a37dda7960a7cd33b4d8b93ba6bfbac3ae6d7b50c7282b4ad

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 6

Theo như whitepaper, chúng tôi đã hoàn thành đợt đốt token BNB cho quý thứ 6 với 1.623.818 BNB (tương ứng xấp xỉ 9.4 triệu USD).

https://etherscan.io/tx/0xbf97244cf0c5709e0dd36e37bacb994f95c245aaf20a279595b5371ff592f4b0

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 7

Theo như whitepaper, chúng tôi đã hoàn thành đợt đốt token BNB cho quý thứ 7 với 829.888 BNB (tương ứng xấp xỉ 15.6 triệu USD).

https://etherscan.io/tx/0xfb51618892938f115aaeaa351ba2c8d6cb9205bdac020c8328fac1f1b57c28a2

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 8

Theo như whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 8, thiêu hủy 808.888 BNB (trị giá xấp xỉ 23,8 triệu USD) từ lượng token của đội ngũ Binance.

https://explorer.binance.org/tx/9B29E778EEC20E6AB0676A11E88C7CD00DFAB2849C34B6C6A3EAEE6B4E6A8C6D

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 9

Theo như whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 9, thiêu hủy 2.061.888 BNB (trị giá xấp xỉ 36,7 triệu USD).

https://explorer.binance.org/tx/D3ED9EFA4A242BD06E667A1F5DF102BC190C9EE76F7DB8005A5633FD7D46732A

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 10

Theo như whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 10, thiêu hủy 2.216.888 BNB (trị giá xấp xỉ 38,8 triệu USD).

https://explorer.binance.org/tx/6047184045F3F761C4E91D81E530A10AAC2887B20E26CBB41A12A0DBAD5BDC3B

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần 11

Theo như whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 11, thiêu hủy 3.373.988 BNB (trị giá xấp xỉ 52,4 triệu USD).

https://explorer.binance.org/tx/5B824CC8C9DC7A838E2F02D28F68029B85BCBF02326D4AF907795B4B8844405A

Binance hoàn tất đợt đốt BNB theo quý lần thứ 12

Theo như whitepaper của Binance, chúng tôi đã hoàn tất đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 12, thiêu hủy 3.477.388 BNB (trị giá xấp xỉ 60,5 triệu USD).

https://explorer.binance.org/tx/A08063428AB6140E31333A9793A2DD462E17D6C071F5ABF4CDCE75B4ACD38188

Binance Completes 13th Quarterly BNB Burn

In accordance with the Binance whitepaper, we have completed our 13th quarterly BNB token burn of 2,253,888 BNB (roughly $68,000,000 USD equivalent).

https://explorer.binance.org/tx/2E16FBFD0F2BA92BAFFC987F6C33918240141CA8E7E2B7D49AB88E341B8255CE