Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Điều khoản Sử dụng

Biểu phí và cách tính phí của Binance Futures

Binance
2019-09-09 13:39
Để kiểm tra mức phí giao dịch, hãy nhấp vào đây.
Lưu ý:
  1. Tất cả VIP của thị trường Spot cũng là các VIP của thị trường Futures.
  2. Cấp độ phí hợp đồng tương lai phản ánh thị trường spot nhưng nhìn chung sẽ thấp hơn; xin lưu ý rằng yêu cầu khối lượng cho mỗi cấp độ VIP gấp 5 lần so với thị trường spot do đòn bẩy được cung cấp.
  3. Vui lòng tham khảo Cơ chế tính toán số dư BNB hàng ngày.
  4. Người dùng sẽ được giảm 10% phí giao dịch tiêu chuẩn khi sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch trên nền tảng Binance Futures. Người dùng cần chuyển BNB từ Ví Exchange sang Ví Futures để được chiết khấu 10%. Vui lòng đảm bảo số dư BNB trong Ví Futures đủ để thanh toán phí giao dịch. Nếu không, hệ thống sẽ tự động khấu trừ USDT dưới dạng phí giao dịch hợp đồng tương lai và bạn sẽ không được chiết khấu.
  5. BNB được chuyển vào Ví Futures sẽ chỉ có thể được dùng để chiết khấu phí giao dịch. Bạn không thể sử dụng BNB này để trả phí thanh lý và làm tài sản thế chấp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chương trình giảm phí giao dịch trên Binance Futures - Tiết kiệm 10% với BNB

"Maker" và "Taker" có nghĩa là gì?

Taker:

Khi bạn đặt một lệnh giao dịch ngay lập tức, bằng cách khớp một phần hoặc toàn bộ, trước khi vào sổ lệnh, những giao dịch đó sẽ là giao dịch "taker".
Giao dịch từ Lệnh thị trường luôn là Taker vì Lệnh thị trường không bao giờ đi vào sổ lệnh. Những giao dịch này "đang lấy" một khối lượng giao dịch khỏi sổ lệnh, nên được gọi là taker.

Maker:

Khi bạn đặt một lệnh một phần hoặc toàn bộ đi vào sổ lệnh, chẳng hạn như lệnh giới hạn, mọi giao dịch tiếp theo đến từ lệnh đó đều là "maker".
Những lệnh này thêm khối lượng giao dịch vào sổ lệnh, giúp "tạo lập thị trường", do đó mọi giao dịch tiếp theo được đặt gọi là "maker".

Cách tính hoa hồng cho hợp đồng ký quỹ bằng coin

Phí hoa hồng = giá trị danh nghĩa x mức phí
Giá trị danh nghĩa = (số lượng hợp đồng x quy mô hợp đồng) / giá giao dịch
Ví dụ: Hoa hồng Maker VIP0: 0,015%; Hoa hồng Taker: 0,040%
Mua 10 hợp đồng theo quý BTCUSD 0925 bằng Lệnh thị trường:
Giá trị danh nghĩa = (số lượng hợp đồng x quy mô hợp đồng) / giá mở cửa
= (10 Hợp đồng x 100 USD) / 10.104 USD
= 0,09897 BTC
Phí hoa hồng taker được trả: 0,09897 x 0,040% = 0,00003959 BTC
Sau khi giá tăng, Bán 10 hợp đồng theo quý BTCUSD 0925 bằng Lệnh giới hạn:
Giá trị danh nghĩa = (số lượng hợp đồng x quy mô hợp đồng) / giá đóng cửa
= (10 Hợp đồng x 100 USD) / 11.104 USD
= 0,09 BTC
Phí hoa hồng maker được trả: 0,09 x 0,015% = 0,00001351 BTC
Lưu ý: Đối với hợp đồng giao theo quý, phí thanh toán cố định 0,015% sẽ được áp dụng cho tất cả các vị thế được thanh toán vào ngày giao.
Cách tính hoa hồng của hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ
Phí hoa hồng = giá trị danh nghĩa x mức phí
Giá trị danh nghĩa = số lượng hợp đồng x giá giao dịch
Ví dụ: Hoa hồng Maker VIP0: 0,02%; Hoa hồng Ttaker: 0,040%
Mua hợp đồng 1BTC BTCUSDT bằng cách sử dụng Lệnh thị trường:
Giá trị danh nghĩa = số lượng hợp đồng x giá mở cửa
= 1 BTC x 10.104
= 10.104
Phí hoa hồng taker được trả: 10.104 x 0,040% = 4,0416 USDT
Sau khi giá tăng, Bán hợp đồng 1BTC BTCUSDT bằng Lệnh giới hạn:
Giá trị danh nghĩa = số lượng hợp đồng x giá đóng cửa
= 1BTC x 11.104
= 11.104
Phí hoa hồng maker được trả: 11.104 x 0,02% = 2,2208 USDT
Bài viết liên quan
Thoả thuận sử dụng dịch vụ Binance Futures