Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel
Bằng chứng dự trữ
Xác minh rằng Binance nắm giữ tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1, cộng với khoản dự trữ. Xin lưu ý, các khoản nắm giữ của công ty Binance được ghi lại trong các tài khoản riêng biệt và không phải là một phần trong kết quả tính toán bằng chứng dự trữ.
Bằng chứng dự trữ
Kiểm toán viên:
Hàm băm gốc Merkle:
Bằng chứng dự trữ (PoR) là gì?
Khi đề cập tới Bằng chứng về Khoản dự trữ, chúng tôi đang đề cập cụ thể đến những tài sản mà chúng tôi giữ cho người dùng. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang đưa ra bằng chứng cho thấy Binance có quỹ bao gồm tất cả tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1, cũng như một số khoản dự trữ.
Khi người dùng nạp một Bitcoin, khoản dự trữ của Binance sẽ tăng ít nhất một Bitcoin để đảm bảo tiền của khách hàng được đảm bảo hoàn toàn. Điều quan trọng cần lưu ý là số tiền này không bao gồm tài sản công ty mà Binance nắm giữ, được giữ trên một sổ cái hoàn toàn riêng biệt.
Điều này có nghĩa là trên thực tế, Binance nắm giữ tất cả tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1 (cũng như một số khoản dự trữ), chúng tôi không có nợ trong cấu trúc vốn của mình và đảm bảo rằng chúng tôi có một quỹ khẩn cấp (quỹ SAFU) cho các trường hợp cực đoan.
Hãy đọc tiếp để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi đã xây dựng nhằm cho phép mọi người kiểm tra liệu tiền của họ có an toàn với Binance hay không.
Cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng vẫn không thay đổi
Tính minh bạch
Chúng tôi sẽ luôn minh bạch với người dùng của mình
An toàn
An toàn cho tiền của người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi
Được bảo vệ
Tiền của bạn được bảo vệ
Cây Merkle
Chúng tôi đã xây dựng gì?
Để chứng minh rằng Binance sở hữu tất cả tài sản của người dùng theo tỷ lệ 1:1, chúng tôi đã xây dựng và triển khai cây Merkle (hiển thị bên dưới) để cho phép mọi người xác minh tài sản của họ trong nền tảng. Mục tiêu của chúng tôi là mọi người dùng đều sẽ có thể xác minh tài sản mà họ nắm giữ bằng cách sử dụng hàm Merkle/ID lịch sử do chính họ tạo ra. Bằng cách này, mọi người sẽ có thể xác nhận rằng tiền của họ được giữ theo tỷ lệ 1:1 và họ có thể xác minh tài sản của họ qua một cơ quan kiểm toán bên thứ ba.
Cây Merkle là gì?
Cây Merkle là một công cụ mật mã cho phép hợp nhất lượng lớn dữ liệu thành một chuỗi băm duy nhất. Chuỗi băm duy nhất này, được gọi là Gốc Merkle, đóng vai trò như một con dấu mật mã “tóm tắt” tất cả dữ liệu đầu vào. Ngoài ra, các Cây Merkle cung cấp cho người dùng khả năng xác minh các nội dung cụ thể được bao gồm trong một tập hợp dữ liệu "được niêm phong" cụ thể. Chúng tôi sử dụng các thuộc tính này của Cây Merkle trong quá trình đánh giá Bằng chứng dự trữ để xác minh rằng các tài khoản người dùng cá nhân trong báo cáo nợ được kiểm toán viên kiểm tra.
Các zk-SNARK
Chúng tôi đã xây dựng gì?
Bằng cách sử dụng zk-SNARK, một sàn giao dịch tiền mã hóa có thể chứng minh rằng tất cả các bộ số dư của node lá cây Merkle (nghĩa là số dư tài khoản người dùng) cấu thành nên tổng số dư tài sản người dùng đã xác nhận của sàn giao dịch. Mỗi người dùng có thể dễ dàng truy cập node lá như đã được đưa vào quy trình. Đối với bộ số dư của mỗi người dùng (node lá cây Merkle), mạch của chúng tôi đảm bảo rằng:
1. Số dư tài sản của người dùng đã bao gồm trong phép tính tổng số dư ròng của người dùng với Binance.
2. Tổng số dư ròng của người dùng lớn hơn hoặc bằng 0.
3. Việc thay đổi gốc cây Merkle là hợp lệ (nghĩa là không sử dụng thông tin giả mạo) sau khi cập nhật thông tin của người dùng vào hàm băm node lá.
Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích: blog, thông số kỹ thuậtmã nguồn của chúng tôi đối với chu trình (các điều kiện ràng buộc) để biết chi tiết triển khai.
zk-SNARK là gì?
zk-SNARK (Đối số tri thức không tương tác cô đọng) là một giao thức bằng chứng tuân theo các nguyên tắc không tiết lộ thông tin đã vạch ra trước đó. Với zk-SNARK, bạn có thể chứng minh rằng bạn biết giá trị băm gốc (thảo luận thêm bên dưới) mà không tiết lộ giá trị đó. Bạn cũng có thể chứng minh tính hợp lệ của một giao dịch mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về số lượng, giá trị hoặc địa chỉ cụ thể có liên quan.
Cách hoạt động
Làm thế nào để xác minh các giao dịch của chính mình?
Đăng nhập vào trang web Binance
-> Nhấp vào “Ví”
-> Nhấp vào “Xác minh”
Bạn sẽ tìm thấy Lá Merkle và ID Bản ghi của mình trên trang.
Chọn ngày xác minh mà bạn muốn kiểm tra. Sau đó, bạn sẽ tìm thấy xác nhận về loại xác minh, ID Bản ghi của bạn (dành riêng cho tài khoản của bạn và lần kiểm toán cụ thể này), các tài sản được đề cập và số dư tài sản của bạn tại thời điểm xác minh.
ID bản ghi/Lá Merkle cho phép bạn xác minh độc lập rằng số dư tài khoản của bạn đã được thêm vào báo cáo chứng thực của kiểm toán viên bên thứ ba.
Quy trình xác minh
Xác minh quyền sở hữu địa chỉ
Đối với tài sản được dùng để xác minh khoản dự trữ, chúng tôi phải đảm bảo rằng quyền sở hữu ví thuộc về Binance (bao gồm cả ví lạnh và ví nóng).
Ảnh chụp nhanh số dư người dùng
Giá trị trong ảnh chụp nhanh được tính dựa trên tài sản đang nằm trong số dư tài khoản của khách hàng vào ngày và thời gian thu thập dữ liệu.
Phả hệ cây Merkle
  • Chúng tôi tạo khối dữ liệu cơ sở bằng cách liên kết UID đã băm và số dư của mỗi người dùng. Sau đó, chúng tôi tạo cây Merkle dựa trên dữ liệu của tất cả người dùng.
  • Gốc Merkle sẽ thay đổi nếu có bất kỳ ID tài khoản hoặc số dư nào trong node lá thay đổi.
  • Tất cả người dùng đều có thể xác minh xem tài sản của mình có trong node lá hay không.
Được xác minh bởi Công ty kiểm toán bên thứ ba
Đã được một kiểm toán viên độc lập xác minh.