Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Giá tiền mã hóa ngày hôm nay

Giới thiệu về giá tiền mã hóa

Tiền mã hóa là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mật mã để bảo mật. Nó hoạt động độc lập với các ngân hàng trung ương và chính phủ. Mặc dù đồng tiền mã hóa nổi tiếng nhất là Bitcoin nhưng cũng còn nhiều loại khác nữa, chẳng hạn như Ethereum, Litecoin và XRP.
Xem thêm

Giá tiền mã hóa

Sắp xếp theo vốn hóa thị trường