Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Đấu giá vị trí DOT Parachain
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Đầu tư tự động
BNB Vault
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Sản phẩm Dual Investment của Binance là gì

2021-05-19 05:53
Video hướng dẫn
Dual Investment cho phép bạn mua hoặc bán tiền mã hoá theo mức giá và ngày bạn muốn trong tương lai, đồng thời thu được lợi suất cao bất kể thị trường đi theo hướng nào. 
Lợi ích của việc sử dụng Dual Investment
 • Mua thấp hoặc Bán cao: Bạn có thể mua tiền mã hoá với giá thấp hoặc bán tiền mã hóa với giá cao; 
 • Lợi suất cao: Bạn sẽ kiếm được khoản thu nhập thụ động lớn bất kể thị trường đi theo hướng nào;
 • Lựa chọn đa dạng: Bạn có thể chọn từ nhiều loại tài sản và đặt ngày cũng như mức giá mục tiêu mà bạn muốn;
 • Không mất phí giao dịch: Bạn không phải trả phí giao dịch khi đạt được mục tiêu và khi lệnh "Mua thấp" hoặc "Bán cao" được khớp. 

Tại sao bạn nên sử dụng Dual Investment?

Cho dù bạn là một trader dày dạn kinh nghiệm hay chỉ đơn giản là một HODLer muốn kiếm thêm chút lợi nhuận, thì có nhiều lý do để bạn sử dụng Dual Investment. Một số lý do phổ biến nhất bao gồm: 
 • Chốt lời: Bán tiền mã hóa mà bạn đang nắm giữ với Giá mục tiêu để kiếm lời từ khoản đầu tư đồng thời hưởng thêm lợi suất cao;
 • Mua thấp: Mua tiền mã hoá với Giá mục tiêu khi thị trường giảm giá đồng thời hưởng thêm lợi suất;
 • Tăng thêm tài sản tiền mã hóa: Bạn có tiền mã hóa và muốn kiếm thêm lợi nhuận khi giữ tiền;
 • Tăng thêm tài sản stablecoin: Bạn có stablecoin và muốn kiếm thêm lợi nhuận khi giữ stablecoin.

Các sản phẩm "Mua thấp" và "Bán cao" hoạt động như thế nào?

Có hai loại sản phẩm Dual Investment, đó là: “Mua thấp”“Bán cao”
Sản phẩm Mua thấp cho phép bạn mua đồng tiền mã hóa bạn muốn (chẳng hạn như BTC) với giá thấp trong tương lai bằng các stablecoin (BUSD hoặc USDT). 
 • Đạt mục tiêu: Vào Ngày thanh toán, nếu Giá thị trường bằng hoặc thấp hơn Giá mục tiêu, đồng tiền mục tiêu (BTC) sẽ được mua
 • Không đạt mục tiêu: Vào Ngày thanh toán, nếu Giá thị trường cao hơn Giá mục tiêu, bạn sẽ giữ lại stablecoin
Trong cả hai trường hợp trên, trước tiên bạn sẽ kiếm lãi từ stablecoin. Sau khi đạt được Giá mục tiêu, số tiền mà bạn đã đăng ký và thu nhập từ lãi sẽ được dùng để mua BTC.
Sản phẩm Bán cao cho phép bạn bán đồng tiền mã hóa hiện có (chẳng hạn như BNB) với giá cao trong tương lai (lấy BUSD). 
 • Đạt mục tiêu: Vào Ngày thanh toán, nếu Giá thị trường bằng hoặc cao hơn Giá mục tiêu, BNB của bạn sẽ được bán để lấy BUSD
 • Không đạt mục tiêu: Vào Ngày thanh toán, nếu Giá thị trường thấp hơn Giá mục tiêu, bạn sẽ giữ lại BNB
Trong cả hai trường hợp trên, trước tiên bạn sẽ kiếm lãi từ đồng tiền hiện có (BNB). Sau khi đạt được Giá mục tiêu, số tiền mà bạn đã đăng ký và thu nhập từ lãi sẽ được bán lấy BUSD. 

Làm thế nào để đăng ký sản phẩm Dual Investment?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance, nhấp vào [Earn] - [Dual Investment].
Chế độ mặc định sẽ là Chế độ người mới bắt đầu. Chế độ người mới bắt đầu được thiết kế cho người dùng Dual Investment mới. Chế độ này cung cấp hướng dẫn từng bước về quy trình đăng ký sản phẩm Dual Investment. Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ bằng cách bấm vào nút bên cạnh [Chế độ người mới bắt đầu].
2. Tìm kiếm đồng tiền mã hóa bạn muốn đầu tư. Bạn sẽ thấy APY và Giá thị trường hiện tại của tài sản. Nhấp vào tài sản để bắt đầu. 
3. Chọn sản phẩm [Mua thấp] hoặc [Bán cao]. Nhập Giá mục tiêu và chọn Ngày thanh toán. Nhấn vào [Tiếp].
4. Bạn sẽ thấy trường hợp bạn thắng và lợi nhuận dự kiến thu được. 
Bạn có thể nhấp vào [Xem] để xem thông tin chi tiết của từng trường hợp. Nhấp vào [OK].
5. Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng và chọn ô tương ứng. Nhấp vào [Đăng ký] để xác nhận.
6. Bạn sẽ thấy một thông báo nhắc bật lên khác. Xin lưu ý rằng một khi đã đăng ký, bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc hủy. Nhấp vào [Xác nhận].
7. Bạn đã đăng ký thành công sản phẩm Dual Investment. Để xem gói đăng ký, hãy vào mục [Lệnh] - [Lịch sử Earn] - [Dual Investment]

Cộng gộp tự động là gì?

Cộng gộp tự động là một tính năng mới sẽ tự động gia hạn gói Dual Investment của bạn vào ngày thanh toán. 
Sau khi bật tính năng này, hệ thống sẽ hỗ trợ bạn gia hạn một vị thế mới, với ngày thanh toán là ngày thanh toán có sẵn tiếp theo kể từ ngày hiện tại. 
Ngày thanh toán cho BTC và ETH diễn ra vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Ngày thanh toán cho tất cả các tài sản kỹ thuật số khác là vào thứ Sáu hàng tuần.
Miễn là tính năng Cộng gộp tự động được bật, gói Dual Investment của bạn sẽ tự động được gia hạn tới ngày thanh toán định sẵn tiếp theo vào ngày thanh toán. Bạn có thể bật/tắt gói Cộng gộp tự động 30 phút trước ngày thanh toán
Để bật tính năng Cộng gộp tự động, hãy bấm nút bên cạnh [Cộng gộp tự động] khi thiết lập gói của bạn. Sau đó chọn gói cơ bản hoặc gói nâng cao.
Nếu bạn đã có vị thế Dual Investment, bạn có thể bật/tắt tính năng Cộng gộp tự động qua Ví Earn.

Cộng gộp tự động hoạt động như thế nào?

Bạn có thể chọn giữa 2 loại gói Cộng gộp tự động. 
1. Gói cơ bản 
 • Nếu đạt đến giá mục tiêu, tính năng Cộng gộp tự động sẽ dừng. Hệ thống sẽ đóng vị thế và phân bổ lợi nhuận. 
 • Nếu chưa đạt được giá mục tiêu, Cộng gộp tự động sẽ tiếp tục. Hệ thống sẽ tự động đăng ký một vị thế mới với ngày thanh toán là ngày thanh toán định sẵn tiếp theo cho đến khi đạt được giá mục tiêu. 
2. Gói nâng cao
 • Nếu đạt đến giá mục tiêu, hệ thống sẽ tự động đăng ký một vị thế mới với ngày thanh toán là ngày thanh toán định sẵn tiếp theo theo hướng ngược lại. Ví dụ: Bạn đã đăng ký sản phẩm Bán cao và đạt đến giá mục tiêu. Cộng gộp tự động sẽ mở ra một vị thế Mua thấp mới cho bạn.
 • Nếu không đạt được giá mục tiêu, hệ thống sẽ tự động đăng ký một vị thế mới với ngày thanh toán là ngày thanh toán định sẵn tiếp theo theo cùng hướng. Ví dụ: Bạn đã đăng ký sản phẩm Bán cao và chưa đạt được giá mục tiêu. Cộng gộp tự động sẽ mở một vị thế Bán cao mới cho bạn.
Chúng tôi sẽ tự động cộng gộp dựa trên giá thị trường tại thời điểm thanh toán của bạn và chọn giá mục tiêu mới dựa trên giá thị trường hiện tại. Ví dụ: Nếu bạn đang sử dụng Gói nâng cao và không đạt được giá mục tiêu khi Mua thấp, hệ thống sẽ đặt giá mục tiêu mới cách 10% so với giá thị trường hiện tại. Giả sử giá thị trường hiện tại là 20.000 USD cho BTC, giá mục tiêu mới sẽ thấp hơn 10% ở mức 18.000 USD.

Các câu hỏi thường gặp

1. Chế độ Người mới bắt đầu trong sản phẩm Dual Investment là gì? 

Chế độ Người mới bắt đầu được thiết kế cho người dùng Dual Investment mới. Chế độ này cung cấp hướng dẫn từng bước giúp bạn đăng ký sản phẩm Dual Investment. 
Bạn có thể bật hoặc tắt Chế độ Người mới bắt đầu bằng nút bật/tắt. 
Sản phẩm Dual Investment đi kèm một số rủi ro. 
 • Tài sản đã đăng ký sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể hủy gói đăng ký hoặc rút tài sản trước ngày thanh toán. 
 • Nếu giá di chuyển ra xa khỏi giá mục tiêu, bạn sẽ mất cơ hội mua hoặc bán với mức giá có lợi. 
 • Giao dịch chỉ có thể xảy ra dựa theo giá vào ngày thanh toán. 
Xin lưu ý rằng Dual Investment không phải là khoản đầu tư không có rủi ro. Vui lòng đọc kỹ điều khoản của sản phẩm trước khi đầu tư. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ biến động giá. 
Sau khi hoàn tất đăng ký, giá mục tiêu, ngày thanh toán và APY của bạn sẽ được cố định. Bạn không thể sửa đổi các điều khoản này. 
Bạn có thể xem lại giá mục tiêu, ngày thanh toán và APY trong mục [Ví Earn] [Lịch sử Earn]
Số tiền đăng kýSố tiền bạn gửi vào khi đăng ký sản phẩm Dual Investment. Số tiền này sẽ được dùng để mua hoặc bán tiền mã hóa. 
Giá mục tiêuMức giá đã đặt mà bạn muốn mua hoặc bán tiền mã hoá. 
Ngày thanh toánMột ngày ấn định mà bạn muốn mua hoặc bán tiền mã hoá. Bạn cũng sẽ nhận được lợi nhuận đầu tư của mình vào ngày này. 
Đơn vị tiền tệ của khoản tiền gửiĐồng tiền bạn đã dùng để đăng ký sản phẩm Dual Investment.
Đồng tiền mục tiêuĐồng tiền bạn sẽ nhận được nếu đạt được Giá mục tiêu.
Thời gian đăng kýSố ngày kể từ ngày đăng ký cho đến ngày thanh toán. 
Giá thanh toánGiá trị trung bình của Giá thị trường trong 30 phút vừa qua trước 15:00 (Giờ Việt Nam) vào Ngày thanh toán. Giá thanh toán và Giá mục tiêu sẽ quyết định liệu khoản đầu tư của bạn có được đổi sang Đồng tiền mục tiêu hay không.
Thu nhập từ lãi 
Số tiền đăng ký * APY% * Thời gian đăng ký (tính theo ngày) / 365
Sau đây là phần tóm tắt cách tính tổng số tiền bạn sẽ nhận được trong các trường hợp khác nhau.
Dual Investment Mua thấp - Hai trường hợp có thể xảy ra vào Ngày thanh toán:
 1. Đạt được Giá mục tiêu 
  • (Số tiền đăng ký + Thu nhập từ lãi) / Giá mục tiêu
 2. Không đạt được Giá mục tiêu 
  • Số tiền đăng ký + Thu nhập từ lãi
Dual Investment Bán cao - Hai trường hợp có thể xảy ra vào Ngày thanh toán:
 1. Đạt được Giá mục tiêu 
  • (Số tiền đăng ký + Thu nhập từ lãi) * Giá mục tiêu
 2. Không đạt được Giá mục tiêu 
  • Số tiền đăng ký + Thu nhập từ lãi
Mỗi sản phẩm đăng ký đều có Ngày thanh toán. Chúng tôi sẽ lấy giá trị trung bình của Giá thị trường trong 30 phút vừa qua trước 15:00 (Giờ Việt Nam) vào Ngày thanh toán làm Giá thanh toán. 
Chúng tôi sẽ tính lợi nhuận đầu tư của bạn vào lúc 15:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán dựa trên giá thanh toán và giá mục tiêu. Lợi nhuận sẽ được chuyển vào Ví Spot của bạn trong vòng 6 giờ.
Rất tiếc, bạn không thể chỉnh sửa hoặc hủy gói đăng ký sau khi đã đăng ký. Vui lòng đọc kỹ điều khoản của sản phẩm trước khi đăng ký.
Trên trang web Binance
Vào mục [Lệnh] - [Lịch sử Earn] - [Dual Investment]. Tại đây, bạn có thể xem gói đăng ký hiện tại và các khoản rút.
Trong Ứng dụng Binance
Vào mục [Ví] - [Earn], rồi nhấn vào biểu tượng [Lịch sử Earn] ở góc trên bên phải. Nhấn vào [Tiết kiệm Linh hoạt] để đổi bộ lọc sang [Dual Investment]. Tại đây, bạn có thể xem gói đăng ký hiện tại và các khoản rút.
Bạn có thể bật, tắt hoặc chỉnh sửa gói Cộng gộp tự động 30 phút trước ngày thanh toán.
Để bật/tắt tính năng Cộng gộp tự động, hãy bật hoặc tắt nút bên cạnh [Cộng gộp tự động] khi thiết lập gói của bạn.
Nếu bạn đã đăng ký, bạn có thể bật, tắt hoặc chỉnh sửa gói Cộng gộp tự động thông qua Ví Earn của mình.