Chọn một tài sản
Khớp các tài sản của tôi
Tất cả các coin
Chọn một hướng
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
1
Bán cao hoặc Mua thấp
2
Nhập số lượng đăng ký
3
Kiểm tra các trường hợp giành chiến thắng
Bán cao
Mua thấp
-
$--
Ngày thanh toán
--
APR
--
Giá mục tiêu
$--
Thanh toán vào
Invalid date( ngày)
Đầu tư
Khả dụng
Tối thiểu--
Tối đa: --
Vui lòng đọc và đồng ý với cả hai tình huống có thể xảy ra
Trường hợp 1
Nếu giá tại Ngày thanh toán bằng hoặc cao hơn $--
Tôi hiểu tôi sẽ bán
  
tại  $--  và nhận được
--
Trường hợp 2
Nếu giá tại Ngày thanh toán thấp hơn $--
Tôi hiểu tôi sẽ nhận được
--
Bán cao
Mua thấp
Giá hiện tại
--
Tài sản
Tất cả các ngày thanh toán
< 7 ngày
7 - 30 ngày
30 - 60 ngày
> 60 ngày
Giá hiện tại
--

Các câu hỏi thường gặp

1
Dual Investment là gì?
Dual Investment mang đến cho bạn cơ hội mua hoặc bán tiền mã hoá với mức giá và ngày bạn mong muốn trong tương lai, đồng thời kiếm phần thưởng cao cho dù thị trường đi theo hướng nào
2
Dual Investment đem lại những lợi ích gì?
Mua thấp hoặc Bán cao: Bạn có thể mua tiền mã hoá với giá thấp hoặc bán tiền mã hóa với giá cao;
Phần thưởng cao: Bạn sẽ kiếm được khoản thu nhập thụ động lớn bất kể thị trường đi theo hướng nào;
Nhiều lựa chọn: Bạn có thể chọn từ nhiều loại tài sản khác nhau và đặt ngày cũng như giá mục tiêu theo ý muốn của mình;
Không mất phí giao dịch: Không mất phí giao dịch khi đạt mục tiêu và sản phẩm "Mua thấp" hoặc "Bán cao" được khớp.
3
Khi nào tôi nên sử dụng Dual Investment?
Dù bạn là một trader chuyên nghiệp hay chỉ đơn giản là một HODLer muốn kiếm thêm ít phần thưởng, có rất nhiều lý do để bạn quyết định sử dụng Dual Investment. Một số trường hợp phổ biến nhất bao gồm:
Chốt lời: Bán tiền mã hóa bạn đang giữ với giá mục tiêu để thu lợi nhuận đồng thời kiếm thêm phần thưởng;
Mua đáy: Mua tiền mã hoá với giá mục tiêu khi thị trường đi xuống và kiếm thêm phần thưởng;
Gia tăng tiền mã hóa: Bạn có tiền mã hóa và muốn kiếm thêm lợi nhuận khi nắm giữ chúng;
Gia tăng tài sản stablecoin: Bạn có stablecoin và muốn kiếm thêm lợi nhuận khi giữ stablecoin.
4
Sản phẩm "Mua thấp" và "Bán cao" hoạt động như thế nào?
Có 2 loại sản phẩm Dual Investment là: “Mua thấp”“Bán cao”.
Mua thấp các sản phẩm mang đến cho bạn cơ hội mua loại tiền mã hóa mong muốn với giá thấp hơn trong tương lai bằng tài sản kỹ thuật số.
Ví dụ: Mua BTC thấp bằng USDT, nạp USDT
- Đã đạt mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường bằng hoặc thấp hơn giá mục tiêu, đơn vị tiền mục tiêu (BTC) sẽ được mua
- Không đạt được mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường cao hơn giá mục tiêu, bạn sẽ giữ tài sản kỹ thuật số (USDT) đã nạp
Ví dụ: Mua BTC thấp bằng ETH, nạp ETH
- Đã đạt mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường bằng hoặc thấp hơn giá mục tiêu, đơn vị tiền mục tiêu (BTC) sẽ được mua
- Không đạt được mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường cao hơn giá mục tiêu, bạn sẽ giữ tài sản kỹ thuật số (ETH) đã nạp
Trong cả hai ví dụ, trước tiên bạn sẽ kiếm được phần thưởng bằng tài sản kỹ thuật số đã nạp. Sau khi đạt được giá mục tiêu, số tiền bạn đăng ký và phần thưởng kiếm được sẽ dùng để mua đồng tiền mục tiêu.
Bán cao các sản phẩm mang đến cho bạn cơ hội bán tiền mã hóa hiện có của mình với giá cao hơn trong tương lai để đổi lấy tài sản kỹ thuật số.
Ví dụ: Bán BNB cao để lấy USDT, nạp BNB
- Đã đạt mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường bằng hoặc cao hơn giá mục tiêu, BNB của bạn sẽ được bán để lấy đồng tiền mục tiêu (USDT)
- Chưa đạt mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường thấp hơn giá mục tiêu, bạn sẽ giữ BNB
Ví dụ: Bán BNB cao để lấy ETH, nạp BNB
- Đã đạt mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường bằng hoặc cao hơn giá mục tiêu, BNB của bạn sẽ được bán để lấy đồng tiền mục tiêu (ETH)
- Không đạt được mục tiêu: Vào ngày thanh toán, nếu giá thị trường cao hơn giá mục tiêu, bạn sẽ giữ tài sản kỹ thuật số (BNB) đã nạp
Trong cả hai trường hợp, trước tiên bạn sẽ kiếm được phần thưởng bằng tài sản kỹ thuật số (BNB) đã nạp. Sau khi đạt được Giá mục tiêu, số tiền bạn đăng ký và phần thưởng kiếm được sẽ được bán để đổi lấy đồng tiền mục tiêu.
5
Chế độ Người mới bắt đầu trong Dual Investment là gì?
Chế độ Người mới bắt đầu được thiết kế cho người mới dùng Dual Investment. Chế độ này cung cấp hướng dẫn từng bước, giúp bạn hoàn tất quy trình đăng ký Dual Investment.
Bạn có thể bật hoặc tắt Chế độ Người mới bắt đầu bằng nút bật/tắt.
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp về Dual Investment có thể đã được dịch và đăng công khai bằng nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi xuất hiện trong bất kỳ bản dịch nào, bản tiếng Anh này https://www.binance.com/en/dual-investment phải được ưu tiên áp dụng.