Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Nạp/Rút Tiền mã hoá
hướng dẫn

Tôi có thể làm gì khi chức năng rút tiền bị tạm ngưng?

Binance
2021-05-20 06:46
Tôi có thể làm gì khi chức năng rút tiền bị tạm ngưng?
Dưới đây là một trong những nguyên nhân khiến chức năng rút tiền bị tạm ngưng:
1. Ví đang trong quá trình bảo trì.
Khi Ví đang trong quá trình bảo trì, chức năng rút tiền sẽ bị tạm ngưng. Vui lòng kiểm tra mục thông báo của chúng tôi để xem thông tin cập nhật.
2. Tài sản bạn định rút có vấn đề
Do nâng cấp mạng hoặc các lý do khác, chức năng rút tiền có thể sẽ bị tạm ngưng. Bạn sẽ thấy thời gian khôi phục dự kiến và những lý do cho việc tạm ngưng.
Bạn có thể nhấp vào [Đặt nhắc nhở] để nhận thông báo về những cập nhật hệ thống.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn nạp/rút tiền mã hoá trên Binance