Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin tức mới nhất trên Binance
Binance VIP Loan giới thiệu Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP

Binance VIP Loan giới thiệu Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP

2023-04-14 06:45
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance VIP Loan sẽ ra mắt tính năng Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP vào 11:00 ngày 18/04/2023 (Giờ Việt Nam). Tính năng này sẽ đưa ra tỷ lệ giảm giá trị thị trường của tài sản đảm bảo đem thế chấp cho Khoản vay VIP.
Thông tin cập nhật quan trọng:
  • Binance VIP Loan sẽ có thể cung cấp nhiều tùy chọn tài sản đảm bảo hơn cho người dùng, do Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP sẽ giảm bớt rủi ro thanh lý hơn bằng cách áp dụng tỷ lệ giảm giá trị thị trường của tài sản đảm bảo.
  • Ngoài ra, do cơ chế Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP làm giảm giá trị của tài sản đảm bảo đối với tất cả các vị thế Khoản vay VIP, nên điều này sẽ làm tăng đáng kể Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) của khoản vay hiện tại và giảm số lượng tài sản mà người dùng có thể bắt đầu vay dựa trên LTV ban đầu.
  • Quy mô giảm giá trị của từng token đảm bảo phần lớn dựa trên mức độ rủi ro của tài sản cơ sở. Những tài sản có độ rủi ro cao hơn sẽ có tỷ lệ giảm giá trị cao hơn, đồng thời tỷ lệ đảm bảo khác nhau cũng có thể áp dụng cho cùng một token tùy vào số lượng tài sản đảm bảo. Người dùng có thể tham khảo trangKhoản vay VIP để biết Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP mới nhất.
Xin lưu ý rằng LTV của các vị thế Khoản vay VIP hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi liên quan đến gọi ký quỹ hoặc rủi ro thanh lý do tính năng mới này. Người dùng nên quản lý rủi ro một cách thận trọng đối với tất cả các loại công cụ nợ được sử dụng.
Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về cơ chế Tỷ lệ đảm bảo khoản vay VIP. Nếu có thắc mắc khác, người dùng cũng có thể liên hệ với nhóm Phụ trách khách hàng trọng điểm Binance VIP theo địa chỉ email (vip_loan@binance.com) hoặc qua kênh Telegram (@vip_loan_binance).
[Bắt đầu với Khoản vay VIP của Binance ngay hôm nay]
Hướng dẫn và các tài liệu liên quan:
Lưu ý:
  • Binance có quyền sửa đổi tỷ lệ đảm bảo áp dụng cho tài sản đảm bảo Khoản vay VIP vào bất cứ lúc nào.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
14/04/2023
Theo dõi chúng tôi trên
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm mà bạn nắm rõ và biết được rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi đầu tư. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.