Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin mới nhất
Binance P2P ra mắt Khu vực giao dịch lô USD với miễn phí Maker

Binance P2P ra mắt Khu vực giao dịch lô USD với miễn phí Maker

2023-03-20 02:46
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance P2P sẽ thêm đơn vị tiền pháp định USD vào Khu vực giao dịch lô lúc 10:00 ngày 13/03/2023 (Giờ Việt Nam). 
Để chào mừng sự ra mắt này, tất cả các Thương nhân giao dịch lô giao dịch bằng đơn vị tiền pháp định USD trên Khu vực giao dịch lô P2P của Binance được miễn phí Maker từ 10:00 ngày 13/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 10:00 ngày 30/04/2023 (Giờ Việt Nam).
Khu vực giao dịch lô là một phần của thị trường Binance P2P, cho phép các nhà giao dịch khối lượng lớn tiếp cận tính thanh khoản cao khi mua và bán khối lượng lớn BTC, USDT, ETH và BUSD.
Binance P2P áp dụng một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với tất cả các Thương nhân giao dịch lô của mình, nhằm nỗ lực cung cấp cho người dùng một phương pháp an toàn để giao dịch tiền mã hóa với khối lượng lớn. 
Làm thế nào để trở thành Thương nhân giao dịch theo lô?
Thương nhân giao dịch theo lô phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
 • Khối lượng giao dịch trung bình của các giao dịch P2P lớn
 • Trả một khoản tiền nạp bảo mật một lần khá lớn, nếu có
 • Vượt qua quy trình thẩm định từ bộ phận quản lý rủi ro và thương nhân của Binance P2P
Vui lòng gửi email cho bộ phận quản lý thương nhân P2P tại p2p@binance.com với tiêu đề “Application for USD Block Trade Merchant” và UID Binance của bạn để đăng ký ngay bây giờ!
Các bài đọc thêm:
Điều khoản & Điều kiện
 • Binance P2P sẽ xem xét tất cả các đơn đăng ký và liên hệ với người dùng đủ điều kiện trong vài ngày nếu họ đủ điều kiện trở thành Thương nhân giao dịch lô trên Binance P2P.
 • Tất cả người dùng phải được xác minh tài khoản để giao dịch trên Binance P2P.
 • Người dùng có thể được yêu cầu đặt cọc một khoản tiền nạp bảo mật khi đăng ký trở thành Thương nhân giao dịch lô trên Binance P2P, tùy thuộc vào nơi họ hoàn tất xác minh tài khoản của mình.
 • Xin lưu ý, khoản tiền nạp bảo mật sẽ chỉ được hoàn trả khi người dùng không còn tham gia Chương trình nữa, sau đó, toàn bộ khoản tiền nạp sẽ được trả lại cho người dùng trong vòng bảy ngày làm việc
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ không được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ đều không được xem là một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/03/2023
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số mà bạn mua hoặc bán trên nền tảng Binance P2P, theo đó, giá trị có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm và sau khi hoàn tất giao dịch. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Nền tảng Binance P2P cung cấp một kênh giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa các người dùng với nhau và hỗ trợ giao dịch bằng cách mở khóa tài sản kỹ thuật số sau khi cả hai bên xác nhận việc trao đổi tiền pháp định ngoài đời thực. Số tiền giao dịch, giá và điều kiện của mỗi quảng cáo do người dùng đăng quảng cáo đó đặt ra. Tất cả giao dịch thanh toán sẽ không thay đổi được một khi đã hoàn tất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Binance không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.