Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Đăng ký các gói Dual Investment cao hơn & Nhận tới 6 BNB dưới dạng voucher token

Đăng ký các gói Dual Investment cao hơn & Nhận tới 6 BNB dưới dạng voucher token

2023-03-14 09:01
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Thời gian diễn ra chương trình: từ 16:00 ngày 14/03/2023 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 04/04/2023 (Giờ Việt Nam)
Binance rất vui mừng ra mắt chương trình khuyến mãi mới dành cho người dùng Dual Investment, nơi cả người dùng thông thường và VIP đều có cơ hội nhận được tới 6 BNB dưới dạng các voucher token. Người dùng tham gia chương trình khuyến mãi này cũng có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình VIP & Nhà đầu tư tổ chức dành cho người dùng Dual Investment, chương trình này mở rộng lợi ích VIP cho tất cả người dùng đủ điều kiện và tham gia Dual Investment. 
Cách để đủ điều kiện nhận thưởng: 
Tất cả những người dùng đủ điều kiện chọn tham gia chương trình khuyến mãi có thể nhận được mỗi người tới 6 BNB dưới dạng các voucher token, tùy thuộc vào tổng số tiền đăng ký Dual Investment của họ trước và sau khi Chương trình bắt đầu và kết thúc. Số tiền đăng ký Dual Investment ròng của mỗi người dùng trong Thời gian diễn ra chương trình có thể được tính toán như sau: 
 • (Tổng số tiền đăng ký Dual Investment kể từ lúc 06:59 ngày 04/04/2023 Giờ Việt Nam) - (Tổng số tiền đăng ký Dual Investment kể từ lúc 15:59 ngày 14/03/2023 Giờ Việt Nam
Cơ cấu giải thưởng:
Phần thưởng (bằng voucher token)
Số tiền đăng ký Dual Investment ròng (tương đương USDT)
6 BNB
≥ 1.000.000 
3 BNB
500.000 ≤ Số tiền < 1.000.000
0,8 BNB
100.000 ≤ Số tiền < 500.000
0,3 BNB
50.000 ≤ Số tiền < 100.000
0,06 BNB
10.000 ≤ Số tiền < 50.000
0,01 BNB
1.000 ≤ Số tiền < 10.000

Ví dụ tính toán cho Số tiền đăng ký Dual Investment ròng:
 • Một người dùng đăng ký nhiều sản phẩm Dual Investment khác nhau trước khi bắt đầu Chương trình khuyến mại và đạt tổng số tiền đăng ký Dual Investment là 200.000 USD vào thời điểm thu thập dữ liệu đầu tiên (15:59 ngày 14/03/2022 Giờ Việt Nam).
 • Vào cuối Thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, người dùng đăng ký thêm các sản phẩm Dual Investment và đạt tổng số tiền đăng ký Dual Investment là 350.000 USD tính tới thời điểm thu thập dữ liệu lần thứ hai (06:59 ngày 04/04/2023 Giờ Việt Nam). Do đó, Số tiền đăng ký Dual Investment ròng 150.000 USD.
 • Sau đó, người dùng sẽ đủ điều kiện nhận một voucher token trị giá 0,8 BNB dựa trên cấu trúc phần thưởng bên trên.
Cách thức tham gia:
Thông tin tham khảo thêm:
Điều khoản và Điều kiện:
 • Người dùng cần nhấp vào nút [Tham gia chương trình] để tham gia chương trình và đủ điện kiện nhận phần thưởng.
 • Người dùng đã tham gia chương trình khuyến mãi Dual Investment trước đó và đã được thưởng sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này.
 • Tất cả người dùng phải hoàn tất KYC để đủ điều kiện nhận các phần thưởng.
 • Toàn bộ số tiền đăng ký sẽ được tính bằng giá trị tương đương USDT và sử dụng giá đóng cửa của ngày đăng ký.
 • Sau khi đăng ký Dual Investment, bạn không thể hủy đăng ký hoặc rút tài sản trước hạn.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trước ngày 17/04/2023 (Giờ Việt Nam). Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher của họ tại Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
 • Hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.
 • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình có tại đây.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình, Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Bạn nên nắm giữ tiền mã hóa của mình và có thể nhận được yêu cầu giao dịch ở mức giá thấp hơn giá thị trường vào Ngày thanh toán. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.