Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Earn
Binance Pool
Hashrate
Tỷ lệ từ chối là gì

Tỷ lệ từ chối là gì

2020-11-19 04:17
Tỷ lệ từ chối là gì?
Căn cứ theo nguyên lý vận hành của máy đào, máy đào sẽ không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ công việc do giếng đào mining pool gửi đến. Tuy nhiên, có sự chậm trễ trong giao tiếp giữa máy đào và mạng giếng đào mining pool, do sự chậm trễ của mạng dẫn tới các lần gửi không hợp lệ được gọi là tỷ lệ từ chối.
Kiểm tra tỷ lệ từ chối như thế nào?
Đăng nhập Binance Pool.
Tại giao diện số liệu thống kê có thể kiểm tra được lực tính và tình trạng từ chối tổng thể.
Tại giao diện máy đào có xem được lực tính máy đào tương ứng và tình hình tỷ lệ từ chối trung bình hàng ngày.
Tỷ lệ từ chối thông thường có phạm vi là bao nhiêu? Nếu vượt quá phạm vi thì nên xử lý như thế nào?
Tỷ lệ từ chối tổng thể thường nằm trong khoảng 2%. Nếu nó vượt quá 2%, vui lòng kiểm tra xem mạng cục bộ có ổn định hay không. Tỷ lệ từ chối tăng đột ngột thường là do mạng lưới của giếng đào không ổn định gây ra.
Nếu mạng cục bộ ổn nhưng tỷ lệ từ chối vẫn quá cao, vui lòng liên hệ với người quản lý giếng đào để được hỗ trợ.