Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Sự khác biệt giữa Isolated Margin và Cross Margin

Sự khác biệt giữa Isolated Margin và Cross Margin

2020-07-10 09:12
Bạn có thể giao dịch ở chế độ Isolated Margin hoặc Cross Margin trên Binance Margin. Với chế độ Isolated Margin, bạn có thể phân bổ một lượng tiền ký quỹ cụ thể cho một vị thế duy nhất để hạn chế rủi ro. Ngược lại, chế độ Cross Margin sử dụng toàn bộ số dư của tài khoản ký quỹ của bạn làm tài sản đảm bảo. Nhờ vậy, nó có tính linh hoạt cao hơn và yêu cầu ký quỹ thấp hơn. Bạn có thể giao dịch bằng một trong hai chế độ dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch của mình. 

Chế độ Isolated Margin là gì?

Tiền ký quỹ trong chế độ Isolated Margin là độc lập cho mỗi cặp giao dịch. Bạn có thể mở nhiều tài khoản Isolated Margin cho các cặp giao dịch khác nhau. Xin lưu ý, bạn chỉ có thể chuyển, giữ và vay loại tiền mã hóa được chỉ định cho từng tài khoản Isolated Margin. Ví dụ: Bạn chỉ có thể chuyển và sử dụng BTC và USDT trong tài khoản Isolated Margin BTCUSDT.
Vị thế của mỗi cặp giao dịch là độc lập. Nếu cần thêm ký quỹ vào một vị thế, bạn phải thêm ký quỹ đó vào tài khoản Isolated Margin tương ứng của cặp đó. Hệ thống sẽ không tự động sử dụng số tiền ký quỹ trong các tài khoản Isolated Margin khác của bạn. 
Mức ký quỹ và rủi ro cũng độc lập đối với từng tài khoản Isolated Margin. Nếu việc thanh lý xảy ra với một vị thế Isolated Margin, nó sẽ không ảnh hưởng đến các vị thế Isolated Margin khác của bạn. 
Để biết thêm chi tiết về giao dịch Isolated Margin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn giao dịch Isolated Margin trên Binance.

Chế độ Cross Margin là gì?

Tiền ký quỹ trong chế độ Cross Margin được chia sẻ giữa các vị thế Cross Margin của bạn. Bạn chỉ có thể mở 1 tài khoản Cross Margin. Tài khoản đó cho phép bạn truy cập tất cả các cặp giao dịch hiện có trên Binance Margin.
Mức ký quỹ được tính theo tổng giá trị tài sản và nợ trong tài khoản Cross Margin. Hệ thống sẽ kiểm tra mức ký quỹ của tài khoản Cross Margin của bạn và thông báo cho bạn nếu bạn cần thêm ký quỹ hoặc đóng một vị thế. 
Để biết thêm chi tiết về giao dịch Cross Margin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn giao dịch Cross Margin trên Binance.

Ví dụ

Vào ngày thứ N, ETH ở mức 2.000 USDT và BCH cũng ở mức 2.000 USDT. Người dùng A và Người dùng B đã lần lượt chuyển 4.000 USDT vào tài khoản Ký quỹ của họ để làm ký quỹ và mua ETH và BCH với đòn bẩy trung bình gấp 3 lần. Người dùng A giao dịch ở chế độ Cross Margin, còn Người dùng B giao dịch ở chế độ Isolated Margin. Xin lưu ý, ví dụ này không tính đến phí giao dịch và tiền lãi.

Ngày thứ N:

Người dùng A đã giao dịch ở chế độ Cross Margin:
 • Tài sản: 3 ETH, 3 BCH
 • Tài sản đảm bảo:4.000 USDT
 • Mức ký quỹ: (3 ETH * 2.000 + 3 BCH * 2.000) / 8.000 = 1,5
 • Tình trạng: Bình thường
Người dùng B đã giao dịch ở chế độ Isolated Margin:
Tài khoản Isolated Margin ETHUSDT:
 • Tài sản:3 ETH
 • Tài sản đảm bảo:2.000 USDT
 • Mức ký quỹ:3 ETH * 2.000 / 4.000 = 1,5
 • Tình trạng: Bình thường
Tài khoản Isolated Margin BCHUSDT:
 • Tài sản: 3 BCH
 • Tài sản đảm bảo:2.000 USDT
 • Mức ký quỹ: 3 BCH * 2.000 / 4.000 = 1,5
 • Tình trạng: Bình thường

Ngày thứ N+2: ETH tăng lên 2.300 USDT trong khi BCH giảm xuống 1.500 USDT.

Người dùng A (chế độ Cross Margin):
 • Tài sản: 3 ETH, 3 BCH
 • Mức ký quỹ: (3 ETH * 2.300 + 3 BCH * 1.500) / 8.000 = 1,425
 • Tình trạng: Bình thường
Người dùng B (Chế độ Isolated Margin):
Tài khoản Isolated Margin ETHUSDT:
 • Tài sản:3 ETH
 • Mức ký quỹ:3 ETH * 2.300 / 4.000= 1,725
 • Trạng thái: Bình thường với lợi nhuận 900 USDT
Tài khoản Isolated Margin BCHUSDT:
 • Tài sản: 3 BCH
 • Mức ký quỹ: 3 BCH * 1.500 / 4.000 = 1,125
 • Trạng thái: Lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt, hệ thống sẽ thông báo cho Người dùng B để thêm ký quỹ vào tài khoản

Ngày thứ N+5, ETH ở mức 2.200 USDT và BCH cũng ở mức 1.000 USDT. Cả Người dùng A và B đều chọn không thêm ký quỹ.

Người dùng A (chế độ Cross Margin):
 • Tài sản: 3 ETH, 3 BCH
 • Mức ký quỹ: (3 ETH * 2.200 + 3 BCH * 1.000) / 8.000 = 1,2
 • Trạng thái: Lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt, hệ thống sẽ thông báo cho Người dùng A để thêm ký quỹ vào tài khoản
Người dùng B (Chế độ Isolated Margin):
Tài khoản Isolated Margin ETHUSDT:
 • Tài sản:3 ETH
 • Mức ký quỹ:3 ETH * 2.200 /v4.000 = 1,65
 • Trạng thái: Bình thường với lợi nhuận 600 USDT
Tài khoản Isolated Margin BCHUSDT:
 • Tài sản: 0
 • Mức ký quỹ: N/A
 • Trạng thái: Mức ký quỹ là 3 * 1.000 / 4.000 < 1, vị thế đã bị thanh lý.