Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Voucher
Cách đổi voucher thưởng bonus Hợp đồng tương lai

Cách đổi voucher thưởng bonus Hợp đồng tương lai

2020-08-19 08:48
1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản rồi chọn mục [Trung tâm phần thưởng] trong menu thả xuống hoặc trang tổng quan sau khi đăng nhập vào tài khoản. Hoặc, bạn có thể truy cập trực tiếp tại đây hoặc truy cập Trung tâm phần thưởng thông qua menu [Tài khoản] hoặc [Thêm] trên Ứng dụng Binance.
2. Khi nhận được Voucher thưởng hợp đồng tương lai hoặc Voucher tiền mặt, bạn có thể xem mệnh giá, ngày hết hạn và sản phẩm được áp dụng trong [Trung tâm phần thưởng].
3. Nếu bạn chưa mở tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ hướng dẫn bạn mở tài khoản khi bạn nhấp vào nút đổi voucher. Nếu bạn đã có tài khoản tương ứng, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để xác nhận quy trình đổi voucher. Sau khi đổi thành công, bạn có thể chuyển đến tài khoản tương ứng để kiểm tra số dư khi nhấp vào nút xác nhận.
4. Vậy là bạn đã đổi voucher thành công. Phần thưởng sẽ được ghi nhận thẳng vào ví tương ứng của bạn.
Để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.