Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Cách đổi voucher thưởng bonus Hợp đồng tương lai

Cách đổi voucher thưởng bonus Hợp đồng tương lai

2020-08-19 08:48

Voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai là gì?

Bằng cách sử dụng voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai, bạn có thể đổi các token miễn phí có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trong giao dịch Hợp đồng Tương lai. Voucher được định giá bằng một loại tiền mã hóa cụ thể và chỉ có thể áp dụng cho các hợp đồng ký quỹ bằng coin được định giá và thế chấp bằng cùng một loại tiền mã hóa.

Cách đổi voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Hồ sơ] - [Trang tổng quan] - [Trạm phần thưởng]
2. Nhấp vào [Xem thêm] để xem tất cả các phần thưởng hiện có.
3. Trong tab [Đang diễn ra], cuộn xuống và tìm voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai mà bạn muốn sử dụng. Nhấp vào nút [i] trên voucher để xem thêm thông tin, bao gồm mệnh giá, ngày hết hạn, các sản phẩm áp dụng cùng các điều khoản và điều kiện. 
Nhấp vào [Sử dụng].
4. Nếu bạn chưa có tài khoản Futures, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện nhắc bạn tạo một tài khoản.
Nếu bạn đã có tài khoản Futures, nhấp vào [Sử dụng phần thưởng] để xác nhận đổi voucher. 
5. Phần thưởng sẽ được ghi nhận vào Ví Futures của bạn.

Cách đổi một voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai bằng Điểm

1. Truy cập trang [Trạm phần thưởng] và nhấp vào [Cửa hàng phần thưởng].
2. Bạn sẽ thấy tất cả các phần thưởng hiện có của mình. Nhấp vào [Nhận] để sử dụng Điểm của bạn để đổi voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai.
3. Hệ thống sẽ khấu trừ số dư Điểm của bạn sau khi bạn nhận voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai.  Bạn có thể tìm thấy voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai mà bạn đã đổi bằng cách truy cập trang [Voucher của tôi].
4. Bằng cách sử dụng voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai cho giao dịch Hợp đồng Tương lai, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Điều khoản và điều kiện voucher tiền thưởng Hợp đồng Tương lai. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi và tuân thủ các Điều khoản này, như được cập nhật và sửa đổi theo thời gian.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Cụ thể, giao dịch Hợp đồng tương lai là hoạt động chịu nhiều rủi ro từ thị trường và biến động giá. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một yếu tố dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên tiến hành đánh giá độc lập về mức độ phù hợp của giao dịch dựa trên mục tiêu và tình hình của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo cố vấn của bạn, nếu cần. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, vui lòng truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.