Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Cách đổi Voucher hoàn phí giao dịch và Voucher hoàn phí nền tảng

Cách đổi Voucher hoàn phí giao dịch và Voucher hoàn phí nền tảng

2020-09-01 10:46
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Hồ sơ] - [Trang tổng quan] - [Trạm phần thưởng]
2. Nhấp vào [Xem thêm] để xem tất cả các phần thưởng hiện có.
3. Trong tab [Đang diễn ra], cuộn xuống và tìm voucher hoàn phí giao dịch hoặc voucher hoàn phí nền tảng mà bạn muốn sử dụng. 
Nhấp vào nút [i] trên voucher để xem thêm thông tin, bao gồm mệnh giá, ngày hết hạn, điều kiện hợp lệ và số tiền thưởng hoàn phí giao dịch. Xin lưu ý, các voucher hoàn phí nền tảng chỉ có thể được sử dụng cho các bộ sưu tập NFT được nêu trong [(Những) bộ sưu tập NFT đủ điều kiện] trên voucher.
4. Nhấp vào [Sử dụng].
5. Nếu chưa có tài khoản giao dịch tương ứng (ví dụ: tài khoản Futures), bạn sẽ được hướng dẫn mở tài khoản. 
Nếu đã có tài khoản tương ứng, bạn có thể xác nhận đổi bằng cách nhấp vào [Sử dụng phần thưởng]
6. Sau khi đổi thành công, phần thưởng hoàn phí giao dịch của bạn sẽ được kích hoạt. Phí giao dịch hàng ngày tương ứng của sản phẩm cụ thể (trừ hoa hồng giới thiệu) sẽ được phân bổ vào Ví Spot của bạn bằng USDT trước 06:59:59 (Giờ Việt Nam) hai ngày sau ngày diễn ra giao dịch. Nếu bạn đã giao dịch vào ngày bạn kích hoạt voucher, khoản hoàn phí giao dịch đầu tiên của bạn sẽ chỉ bao gồm phí giao dịch phát sinh sau khi kích hoạt voucher, thời gian tính đến 06:59:59 ngày hôm sau (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý, giá trị của Voucher hoàn phí giao dịch và Voucher hoàn phí nền tảng sẽ được khấu trừ mỗi ngày theo hoạt động phân bổ hoàn phí cho đến khi voucher được dùng hết hoặc hết hạn. Để kiểm tra lịch sử phân bổ hoàn phí giao dịch, hãy chuyển đến trang [Ví] - [Lịch sử giao dịch] - [Phân bổ] hoặc nhấp vào [Chi tiết] trên voucher.
Lưu ý: 
 • Số tiền hoàn lại phí giao dịch bằng với số tiền phí giao dịch ròng (không bao gồm chiết khấu VIP và BNB) mà bạn đã trả mỗi ngày.
  • Ví dụ: người dùng A đã kích hoạt voucher hoàn phí giao dịch trị giá 500 USDT. Vào ngày đầu tiên, họ đã tạo một khoản phí giao dịch Spot là 500 USDT. Sau khi trừ chiết khấu VIP và BNB, người dùng A có thể nhận được khoản hoàn tiền 400 USDT trước 07:00 hai ngày sau (Giờ Việt Nam). Điều này nghĩa là người dùng A phải trả 100 USDT phí giao dịch.
  • Nếu người dùng A được giới thiệu đến Binance, người giới thiệu của họ sẽ nhận được một phần phí giao dịch người dùng A tạo ra dưới dạng hoa hồng. Chẳng hạn, nếu hoa hồng giới thiệu là 20%, người giới thiệu sẽ nhận được 20 USDT. 80 USDT phí giao dịch còn lại sẽ được khấu trừ từ số dư voucher hoàn phí giao dịch. Người dùng A không cần phải trả bất kỳ khoản phí giao dịch nào.
  • Số dư còn lại của voucher hoàn phí giao dịch sẽ là 500 - 80 = 420 USDT. Người dùng A có thể sử dụng voucher để trả phí giao dịch trước khi voucher hết hạn.
 • Bạn không thể sử dụng voucher hoàn phí giao dịch để thanh toán phí chuyển giao Hợp đồng Tương lai, phí thanh lý hoặc phí giao dịch dưới 0,00000001 USDT.
 • Nếu phí giao dịch được tạo ra từ các giao dịch đủ điều kiện vượt quá số dư của voucher, bạn chỉ có thể nhận được số dư còn lại dưới dạng hoàn phí.
  • Ví dụ: người dùng A đã kích hoạt voucher hoàn phí giao dịch trị giá 500 USDT cho giao dịch Spot vào tuần trước, số dư voucher hiện là 100 USDT. Hôm nay người dùng A đã tạo ra 300 USDT phí giao dịch Spot, họ chỉ có thể nhận được số dư voucher (100 USDT) dưới dạng hoàn phí giao dịch vào ngày mai.
 • Nếu bạn cùng lúc kích hoạt nhiều Voucher hoàn phí giao dịch hoặc Voucher hoàn phí nền tảng cho cùng một sản phẩm, các voucher này sẽ được sử dụng theo thứ tự đổi.
  • Ví dụ: người dùng A đã kích hoạt voucher hoàn phí giao dịch trị giá 500 USDT (voucher A). Ngày hôm sau, người dùng A đã kích hoạt một voucher hoàn giá phí giao dịch khác trị giá 1.000 USDT (voucher B).
  • Người dùng A đã tạo ra một khoản phí giao dịch là 300 USDT. Sau khi trừ đi khoản hoàn phí giao dịch vào ngày hôm sau, số dư của voucher sẽ là:
   • Voucher A: 500 - 300 = 200 USDT
   • Voucher B: 1.000 USDT
  • Ngày hôm sau, người dùng A đã tạo ra 800 USDT phí giao dịch. Sau khi trừ đi khoản hoàn phí giao dịch vào ngày hôm sau, số dư của voucher sẽ là:
   • Voucher A: 200 - 800 = -600 USDT. Vì số dư không đủ, hệ thống sẽ trừ 600 USDT từ voucher B.
   • Voucher B: 1.000 - 600 = 400 USDT
 • Phần thưởng hoàn phí giao dịch sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định. Vui lòng tham chiếu ngày hết hạn trên từng voucher. Bạn sẽ không thể áp dụng hoặc sử dụng số dư còn lại của voucher bằng bất kỳ cách nào sau khi voucher hết hạn.
 • Voucher hoàn phí nền tảng chỉ áp dụng cho các giao dịch trên thị trường thứ cấp của Binance NFT.
 • Voucher hoàn phí nền tảng không áp dụng cho danh sách NFT của bên thứ ba trên Thị trường Binance NFT.
 • Theo Điều khoản sử dụng và các quy định của địa phương, phần thưởng Voucher hoàn phí giao dịch và Voucher hoàn phí nền tảng có thể không áp dụng cho khu vực của bạn.