Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Giới thiệu về Funding Rate của Binance Futures

2019-09-09 02:27

1. Funding Rate là gì?

Funding Rate là các khoản thanh toán định kỳ dành cho trader Long hoặc Short dựa trên sự khác biệt giữa giá của Hợp đồng vĩnh cửu và giá Spot. Khi thị trường tăng giá, mức Funding Rate là dương và có xu hướng tăng theo thời gian. Trong những tình huống này, những trader Long trong Hợp đồng vĩnh cửu sẽ trả phí cho trader Short. Ngược lại, khi thị trường đi xuống, mức Funding Rate là âm, trong tình huống này, những trader Short trong Hợp đồng vĩnh cửu sẽ trả phí cho trader Long.

2. Tại sao Funding Rate lại quan trọng?

Funding Rate chủ yếu được dùng để buộc giá của hợp đồng vĩnh cửu di chuyển về gần với giá của tài sản cơ sở.
Không như hợp đồng tương lai thông thường, hợp đồng vĩnh cửu không có ngày đáo hạn. Trader có thể giữ mãi vị thế, trừ khi bị thanh lý. Như vậy, giao dịch hợp đồng vĩnh cửu rất giống với giao dịch spot.
Chính vì thế, các sàn giao dịch tiền mã hóa đã tạo một cơ chế có tên là Funding Rate để bảo đảm giá hợp đồng vĩnh cửu không đi lệch khỏi chỉ số giá.

3. Cách tính Funding Rate trên Binance?

Funding Rate được tính bằng công thức sau:
Số tiền Funding = Giá trị danh nghĩa của vị thế × Funding Rate
(Giá trị danh nghĩa của vị thế = Giá đánh dấu x Quy mô hợp đồng)
Xin lưu ý rằng Binance không tính phí trong việc chuyển Funding Rate do phí chuyển giao được chuyển trực tiếp giữa các trader.
Thanh toán funding diễn ra 8 giờ một lần lúc 07:00 Giờ Việt Nam; 15:00 Giờ Việt Nam và 23:00 Giờ Việt Nam cho tất cả hợp đồng vĩnh cửu trên Binance Futures. Trader chỉ chịu trách nhiệm thanh toán funding theo cả hai hướng nếu trader có vị thế đang mở tại thời điểm funding định sẵn. Nếu không có vị thế, trader không phải chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản funding nào. Ngoài ra, nếu đóng vị thế trước thời gian Funding, trader sẽ không thanh toán hoặc nhận được khoản funding nào.
Thời gian giao dịch phí Funding thực tế có độ lệch 15 giây. Ví dụ: Khi một trader mở vị thế lúc 15:00:05 Giờ Việt Nam, phí Funding có thể vẫn áp dụng với trader (cho dù là thanh toán hay nhận phí Funding).
Bạn có thể xem Funding Rate và đồng hồ đếm ngược đến lần Funding tiếp theo trên giao diện Binance Futures phía trên biểu đồ giá nến:
Xin lưu ý rằng funding rate ở đây chỉ là giá trị dự kiến trong vòng 8 giờ qua của chỉ số phí quyền chọn. Ví dụ: lúc 16:00 Giờ Việt Nam, hệ thống sử dụng tập dữ liệu chỉ số phí quyền từ 08:00 to 16:00 (thay vì từ 15:00 to 16:00) để tính funding rate.

4. Yếu tố nào ảnh hưởng đến Funding Rate?

Funding Rate bao gồm hai thành phần: Lãi suất và Phí quyền chọn. Phí quyền chọn là nguyên nhân khiến giá hợp đồng vĩnh cửu sẽ về giá tài sản cơ sở.
Binance sử dụng Lãi suất thả nổi với giả định rằng việc nắm giữ tiền mặt sẽ trả lại lãi suất cao hơn so với khoản BTC tương đương. Theo mặc định, sự khác biệt được quy định là 0,03% mỗi ngày (0,01% với mỗi khoảng thời gian Funding kể từ khi lượt Funding diễn ra sau mỗi 8 giờ) và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường, chẳng hạn như mức lãi suất qua đêm của liên bang.
Giá hợp đồng vĩnh cửu có thể khác biệt đáng kể so với Giá đánh dấu. Trong trường hợp như vậy, chỉ số Phí quyền chọn sẽ được sử dụng để buộc hội tụ giá giữa hai thị trường. Có thể xem lịch sử Chỉ số phí quyền chọn tại đây. Chỉ số này được tính toán riêng cho mỗi hợp đồng:
Chỉ số phí quyền chọn (P) = [Max(0, Giá mua vào tác động - Chỉ số giá ) - Max(0, Chỉ số giá - Giá bán ra tác động)] / Chỉ số giá
Giá mua vào tác động = Giá khớp trung bình để thực hiện mức ký quỹ tác động danh nghĩa trên Giá mua vào
Giá chào bán tác động = Giá khớp trung bình để thực hiện mức ký quỹ tác động danh nghĩa trên Giá chào bán
  • Chỉ số giá là một nhóm giá ghi nhận từ những sàn giao dịch Spot lớn, được tính theo khối lượng tương đối.
  • Mức ký quỹ tác động danh nghĩa (IMN) cho Hợp đồng ký quỹ bằng USDT là mức danh nghĩa hiện có để giao dịch với khoản ký quỹ trị giá 200 USDT (báo giá bằng USDT); đối với Hợp đồng ký quỹ bằng Coin, đây là mức danh nghĩa hiện có để giao dịch với khoản ký quỹ trị giá 200 USD (báo giá bằng USD). IMN dùng để xác định giá mua vào hoặc giá bán ra tác động trung bình trong sổ lệnh.
Mức ký quỹ tác động danh nghĩa (IMN) = 200 USDT / Tỷ lệ ký quỹ ban đầu ở mức đòn bẩy tối đa
Ví dụ: Mức đòn bẩy tối đa của hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDT là 125x và tỷ lệ ký quỹ ban đầu tương ứng là 0,8%, thì Mức ký quỹ tác động danh nghĩa (IMN) sẽ là 25.000 USDT (200 USDT/0,8%) và hệ thống sẽ lấy chỉ số IMN là 25.000 USDT mỗi phút trong sổ lệnh để tính toán giá mua vào/giá bán ra tác động trung bình.
Để biết thêm thông tin về đòn bẩy và ký quỹ của Hợp đồng tương lai USDT, vui lòng truy cập bài viết Tỷ lệ đòn bẩy và Ký quỹ của Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M.

5. Làm thế nào để xem Funding Rate theo thời gian thực và lịch sử Funding Rate?

Bạn có thể xem Funding Rate theo thời gian thực và lịch sử Funding Rate bằng cách nhấp vào [Thông tin] - [Lịch sử Funding Rate]. Ngoài ra, bạn có thể xem Funding Rate trong quá khứ và theo thời gian thực trực tiếp tại đây.

6. Làm thế nào để nhận thông báo về phí Funding?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance. Nhấp vào [Phái sinh] -[Hợp đồng USDⓈ-M].
2. Nhấp vào nút bên cạnh [Giao dịch lưới] để truy cập [Danh sách ưu tiên].
3. Chuyển đến tab [Thông báo] để bật nút [Kích hoạt phí Funding]. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tỷ lệ tính phí Funding Rate trong khoảng 0,0001%~0,75%. Hiện tại, tỷ lệ theo mặc định là 0,25%, tức là bạn sẽ nhận được thông báo khi tỷ lệ tính phí Funding Rate dự kiến đạt 0,25%. Nhấp vào [Xác nhận] để lưu mục ưu tiên của bạn.
Lưu ý quan trọng: Bạn sẽ nhận được thông báo qua email / SMS / thông báo trong ứng dụng. Chức năng này được coi là hình thức cảnh báo rủi ro và Binance không đảm bảo sẽ gửi thông báo kịp thời. Bạn đồng ý rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đối với một số trường hợp nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn với trường hợp do tắc nghẽn mạng cá nhân và tín hiệu mạng không ổn định), người dùng có thể không nhận được hoặc nhận được lời nhắc trễ. Binance không có nghĩa vụ phải gửi thông báo.

7. Làm thế nào để tính Funding Rate?

Bước 1. Tìm chuỗi giá mua vào/giá bán ra tác động trong khoảng thời gian Funding nhất định
Giả sử Sổ lệnh bên mua vào như sau:
Mức
Giá
Số lượng cơ sở
Số lượng danh nghĩa báo giá
Số lượng danh nghĩa báo giá cộng dồn
1
p1
q1
hệ số nhân*p1*q1
hệ số nhân*p1*q1
2
p2
q2
hệ số nhân*p2*q2
hệ số nhân**p1*q1+hệ số nhân*p2*q2
3
p3
q3
hệ số nhân*p3*q3
hệ số nhân**p1*q1+hệ số nhân**p2*q2+hệ số nhân*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
hệ số nhân*pn*qn
hệ số nhân*∑pn*qn
Nếu hệ số nhân *∑px*qx > IMN trong mức x và hệ số nhân * ∑px-1*qx-1 < IMN trong mức x-1, thì ta có thể tìm thấy Giá mua vào tác động từ mức x trong sổ lệnh:
Giá mua vào tác động =IMN / [(IMN-hệ số nhân *∑px-1*qx-1)/px+hệ số nhân * ∑qx-1]
*IMN: Mức ký quỹ tác động danh nghĩa
Để lấy chuỗi giá mua vào/giá bán ra tác động, hệ thống thực hiện phương pháp trên thông qua ảnh chụp sổ lệnh trong thời gian Funding này:
Sổ lệnh bán ra được tóm tắt như sau:

Mức

Giá

Số lượng cơ sở

Số lượng danh nghĩa báo giá

Số lượng danh nghĩa báo giá cộng dồn

1
11409,63
0,499
(11409,63 x 0,499)
5693,41
2
11409,78
0,008
(11409,78 x 0,008)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)
3
11410,08
0,616
(11410,08 x 0,616)
…...
4
11410,49
0,079
(11410,49 x 0,079)
……...
5=x-1
11410,50
0,065
(11410,50 x 0,065)
14.456,38 < 25.000 USDT *
6=x
11410,54
2,850
(11410,54 x 2,850)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)+ (11410,08 x 0,616)+ (11410,49 x 0,079)+ (11410,50 x 0,065) + (11410,54 x 2,850) = 46.976,38 > 25.000 USDT *
*Mức kỹ quỹ tác động danh nghĩa theo mặc định của hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDT
Từ bảng trên ta có các số liệu sau:
  • Giá ở mức x-1 là 11410,50
  • Số lượng danh nghĩa báo giá cộng dồn ở mức x là 14456,38
  • Số lượng cơ sở cộng dồn ở mức x-1 là:0,499 + 0,008 + 0,616 +0,079 + 0,065 = 1,267
Thay vào công thức:
Giá bán ra tác động = IMN / [(IMN-hệ số nhân *∑px-1*qx-1)/px+hệ số nhân * ∑qx-1]
= 25.000 / [(25.000 - 14456,38) / 11410,54 + 1,267]
= 25.000 / (10543,62 / 11410,54 + 1,267)
= 11.410,186 USDT
Phân tích:
  • Số lượng tương ứng khi đạt NIM ở mức x: (IMN-hệ số nhân *∑px-1*qx-1) / px = (25.000 - 14456,38 ) / 11410,54 = 0,924
  • Số lượng cơ sở cộng dồn khi đạt NIM: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Giá bán ra tác động = 25.000 / (10543,62 / 11410,54 + 1,267) = 11.410,186
Bước 2. Tìm chuỗi chỉ số phí quyền chọn trong khoảng thời gian Funding được theo dõi này
Binance tính chỉ số phí quyền chọn 5 giây/lần (12 điểm dữ liệu chỉ số phí quyền chọn trong một phút), còn Funding Rate được tính toán bằng cách lấy trung bình theo thời gian của tất cả 5.760 điểm dữ liệu chỉ số phí quyền chọn.
Công thức tính chỉ số phí quyền chọn:
Chỉ số phí quyền chọn(P) = [ Max(0, Giá mua vào tác động - Chỉ số giá ) - Max(0, Chỉ số giá - Giá bán ra tác động)] / Chỉ số giá
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Trình tự
Giá mua vào tác động
Giá bán ra tác động
Chỉ số giá
Chỉ số phí quyền chọn
1
bp1
ap1
ip1
(Max(0,bp1-ip1)-Max(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(Max(0,bp2-ip2)-Max(0,ip2-ap2))/ip2
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Bước 3. Bình quân gia quyền theo thời gian để Funding của chỉ số phí quyền chọn trong khoảng thời gian Funding được theo dõi này
Chúng tôi sử dụng chuỗi chỉ số phí quyền chọn trong khoảng thời gian Funding này (từ bước 2) để thay vào công thức tính chỉ số phí quyền chọn trung bình:
Chỉ số phí quyền chọn trung bình (P) = (1*Premium_Index_1 + 2*Premium_Index_2 + 3*Premium_Index_3 +···+ n*Premium_Index_n) / (1+2+3+···+n)
*Premium_Index_1: điểm dữ liệu chỉ số phí quyền chọn đầu tiên
n = 60/5*60*12=5760
Bước 4. Tính Funding Rate
Funding Rate được tính bằng yếu tố lãi suất trong 8 giờ này và yếu tố phí quyền chọn trong 8 giờ. Giá trị điều tiết A +/- 0,05% cũng được thêm vào. Ví dụ: Funding Rate được tính từ 07:00 - 15:00 Giờ Việt Nam sẽ đổi lúc 15:00 Giờ Việt Nam.
Nhấp vào để xem Lịch sử Funding Rate
Công thức tính Funding Rate:
Funding Rate (F) = Chỉ số phí quyền chọn trung bình (P) + clamp (Lãi suất - Chỉ số phí quyền chọn (P), 0,05%, -0,05%)
*Chỉ số phí quyền chọn (P) ở đây đề cập đến chỉ số trung bình hiện tại
Lưu ý:
Hàm clamp (x, min, max) có nghĩa là nếu (x < min), thì x = min; nếu (x > max), thì x = max; nếu max ≥ a ≥ min, thì trả về x.
Nói cách khác, miễn là chỉ số phí quyền chọn nằm trong khoảng từ -0,04% đến 0,06%, thì Funding Rate sẽ bằng 0,01% (Lãi suất).
Nếu (Lãi suất (I) - Chỉ số phí quyền chọn (P)) nằm trong khoảng +/-0,05% thì F = P + (I - P) = I. Nói cách khác, Funding Rate sẽ bằng lãi suất.
Ví dụ 1:
Dấu thời gian: 03:00:00 ngày 28-08-2020 Giờ Việt Nam
Chỉ số giá: 11.312,66USDT
Giá mua vào tác động: 11.316,83 USDT
Giá bán ra tác động: 11.317,66 USDT
Chỉ số phí quyền chọn (P) = Max (0, Giá mua vào tác động − Chỉ số giá ) − Max (0, Chỉ số giá − Giá bán ra tác động) / Chỉ số giá
= Max (0, 11.316,83 - 11.312,66) - Max (0, 11.312,66 - 11.317,66) / 11.312,66
= (4,17 - 0) / 11.312,66
= 0,0369%
*Xin lưu ý rằng ví dụ này nằm trong khoảng thời gian Funding từ 23:00 hôm nay - 07:00 hôm sau Giờ Việt Nam, Chỉ số phí quyền chọn lúc 03:00 Giờ Việt Nam phải được lấy từ bình quân gia quyền theo thời gian trên tất cả các chỉ số trong khoảng thời gian Funding từ 23:00 hôm nay - 03:00 hôm sau Giờ Việt Nam.
Ví dụ 2:
Dấu thời gian: 15:00:00 ngày 28-08-2020 Giờ Việt Nam
Giá đánh dấu: 11.329,52
Đây là thời điểm kết thúc của khoảng thời gian Funding 07:00 - 15:00 Giờ Việt Nam, 8 giờ = 480 phút, nên chỉ số phí quyền chọn bình quân gia quyền trong 8 giờ (P) = 0,0429%
Chỉ số phí quyền chọn trung bình = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+ n*Premium_index_n)/(1+2+3+···+n)
Premium_Index_1: điểm dữ liệu chỉ số phí quyền chọn đầu tiên
Funding Rate (F) = Chỉ số phí quyền chọn (P) + clamp (Lãi suất - Chỉ số phí quyền chọn (P), 0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + Clamp(0,01% - 0,0429%,0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + (-0,0329%)
= 0,0100%
5. Funding Rate tối đa
Mức sàn = -0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Mức trần = 0,75 * Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Funding Rate tối đa = clamp(Funding Rate, mức sàn, mức trần)
*Funding Rate (từ bước 4)
Funding Rate của mỗi hợp đồng được tính toán dựa trên "Tỷ lệ ký quỹ ban đầu" và "Tỷ lệ ký quỹ duy trì" tương ứng của hợp đồng đó khi sử dụng mức đòn bẩy tối đa. Để biết thêm chi tiết về Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và Tỷ lệ ký quỹ duy trì, vui lòng tham khảo bài viết Tỷ lệ đòn bẩy và ký quỹ của hợp đồng tương lai USDT.
Ví dụ: Để tính Giá sàn và Giá trần của hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT, "Tỷ lệ ký quỹ ban đầu" và "Tỷ lệ ký quỹ duy trì" tương ứng trong bảng khi sử dụng mức đòn bẩy tối đa 125x lần lượt là 0,8% và 0,4%.
Xin lưu ý rằng có một ngoại lệ đối với BCHUSDT, chúng ta cần tham khảo bảng hợp đồng không kỳ hạn USDT ở mức 75x thay vì bảng ở mức 20x, trong đó "Tỷ lệ ký quỹ ban đầu" và "Tỷ lệ ký quỹ duy trì" tương ứng trong bảng khi ở mức đòn bẩy tối đa 75x lần lượt là 1,3% và 0,65%.