Trang chủ Futures
Điều hướng nhanh chóng đến các sản phẩm, dịch vụ và tài nguyên mới nhất của chúng tôi
Spot
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Token đòn bẩy
Sử dụng đòn bẩy được gia tăng mà không lo bị thanh lý
Hợp đồng USDⓈ-M
Bảng xếp hạngNFT Lucky Box
HOT
Nhận thưởng
English
USD
Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Funding Rate = Chỉ số Premium + kẹp (Lãi suất - Chỉ số Premium, 0.05%, -0.05%)
Hợp đồng
Thời gian đến lần Funding tiếp theo
Tỷ lệ funding
Tỉ lệ lãi suất