USDⓈ-M
English
USD
Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Kinh doanh chênh lệch Funding Rate
BTCUSDT Vĩnh cửu
Loại
Chỉ số phí bảo hiểm
BTCUSDT Vĩnh cửu Chỉ số phí bảo hiểm
1Phút
 
1h