USDⓈ-M
English
USD
Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
Kinh doanh chênh lệch Funding Rate
BTCUSDT Vĩnh cửu
Tìm hiểu thêm về Funding Rate
Thời gianKhoảng fundingTỷ lệ funding
Không có dữ liệu