Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Người mới nhập môn P2P

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch P2P
Người mới nhập môn P2P
Trung tâm FAQ P2P
P2P thương nhân và quản lý người dùng
P2P an toàn và hợp cách
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Làm thế nào để đăng quảng cáo trên P2P (Web)

2020-11-05 02:58
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance, nhấn vào Xem thêm, sau đó chọn Đăng Quảng Cáo Mới.
Bước 2: Vui lòng lựa chọn loại quảng cáo (Mua/Bán), loại crypto và loại tiền tệ mà bạn muốn giao dịch, sau đó chọn loại giá và nhấn Tiếp Theo.
Bước 3:
Điền Tổng số lượng giao dịch, Giới hạn lệnh và thêm phương thức thanh toán cho quảng cáo của bạn.
Lưu ý rằng người mua phải hoàn thành giao dịch trong giới hạn thời gian mà bạn đã cài đặt, nếu không giao dịch sẽ bị huỷ bỏ.
Bước 4:
Bạn có thể thêm các thông tin sau cho quảng cáo của bạn:
Nhận xét: Thông tin này sẽ được hiển thị cho đối tác trước khi họ đặt giao dịch với quảng cáo của bạn.
Trả lời tự động: Thông tin này sẽ được gửi tự động cho đối tác khi họ bắt đầu giao dịch với bạn.
Điều kiện cho đối tác: Đối tác nếu không đủ điều kiện bạn đặt sẽ không thể giao dịch với bạn.
Sau khi cài đặt thông tin, nhấn Đăng.
Bước 5:
Vui lòng xác nhận lại thông tin trên quảng cáo của bạn. Sau đó nhấn Xác nhận đăng.
Bước 6:
Sau khi xác thực 2FA, quảng cáo của bạn sẽ được đăng thành công. Bạn có thể xem tình trạng thái của quảng cáo bên dưới tab Quảng cáo của tôi.
Khi quảng cáo đã được đăng, bạn có thể chỉnh sửa, đăng hoặc đưa quảng cáo online/offline hoặc đóng quảng cáo. Lưu ý rằng bạn không thể chỉnh sửa quảng cáo khi đã đóng nó.