Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Stake và Kiếm Tiền: Stake ETH để chia sẻ tiền thưởng trị giá 100.000 USD bằng CYBER và WBETH

Stake và Kiếm Tiền: Stake ETH để chia sẻ tiền thưởng trị giá 100.000 USD bằng CYBER và WBETH

2023-11-30 03:40

Đây là thông báo chung và các sản phẩm cũng như dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có ở khu vực của bạn.

Kính gửi người dùng:

Binance ETH Staking triển khai 2 hoạt động độc quyền dành cho tất cả người dùng khi stake ETH. Những người dùng đủ điều kiện khi xác nhận tham gia và đăng ký stake ETH trong thời gian khuyến mãi sẽ có cơ hội chia sẻ tổng phần thưởng trị giá 100.000 USD trong khi vẫn kiếm được tiền staking ETH hàng ngày!

Đăng ký ngay để tham gia!

Thời gian: 07:00 ngày 01/12/2023 đến 06:59 ngày 01/01/2024 (giờ VN)

Tất cả người dùng khi xác nhận tham gia và có tổng số ETH stake ròng (tổng số ETH đã stake trừ đi tổng số ETH đã rút là tổng số tiền stake ròng) đáp ứng các yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng là các sản phẩm staking cố định CYBER và chia sẻ tổng phần thưởng WBETH trị giá 20.000 USD.

Hoạt động 1: Stake ETH và nhận tới 14.000 token CYBER

 • 4.000 người dùng đủ điều kiện đầu tiên có số tiền stake ròng trong thời gian khuyến mãi ít nhất là 0.1 ETH và dưới 1 ETH sẽ đủ điều kiện nhận một sản phẩm staking cố định CYBER trị giá 1 CYBER.

 • 2.000 người dùng đủ điều kiện đầu tiên có số tiền stake ròng trong thời gian khuyến mãi ít nhất là 1 ETH sẽ đủ điều kiện nhận một sản phẩm staking cố định CYBER trị giá 5 CYBER.

Cấu trúc thưởng

Số lượng stake ETH

Phần thưởng gốc

Thời gian

APR tiêu chuẩn

0.1 ≤ số ETH stake < 1

1 CYBER

100 ngày

10%

số ETH stake ≥ 1

5 CYBER

100 ngày

10%

Hoạt động 2: Stake ETH và chia sẻ quỹ thưởng WBETH trị giá 20.000 USD

 • Tất cả người dùng xác nhận tham gia và hoàn thành staking ít nhất 0.0001 ETH trong thời gian khuyến mãi sẽ có quyền chia sẻ quỹ phần thưởng voucher WBETH trị giá $20.000.

 • Phần thưởng được tính dựa trên: Số tiền stake cá nhân của người dùng đủ điều kiện trong thời gian khuyến mãi / tổng số tiền đăng ký của những người tham gia chiến dịch * 20.000 USD bằng WBETH

 • Phần thưởng hardcap cho mỗi người dùng là 2.000 USD bằng WBETH.

Làm sao để tham gia ETH Staking:

 • Bước 1: Mua ETH nếu hiện tại bạn đang không nắm giữ ETH.

 • Bước 2: Đi đến trang ETH Staking.

 • Bước 3: Chọn “Stake Now”.

Hướng dẫn và tài liệu liên quan:

Điều khoản và điều kiện:

 • Các chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho người dùng được phép sử dụng Binance ETH Stake và có thể không có sẵn hoặc có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý hoặc khu vực nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định, tùy thuộc vào yêu cầu pháp lý và quy định khu vực sở tại.

 • Chỉ người dùng đã hoàn thành xác minh danh tínhxác nhận tham gia trong thời gian khuyến mãi mới có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng.

 • Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia khuyến mãi này.

 • Người dùng có thể tham gia cả hoạt động 1 và hoạt động 2. Phần thưởng không loại trừ lẫn nhau.

 • Phân bổ phần thưởng

  • Hoạt động 1:

   • Phần thưởng cho hoạt động 1 có giới hạn và được trao trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

   • Người chiến thắng có thể kiểm tra tài sản trên Sản Phẩm Cố Định và Sản Phẩm Linh Hoạt của Simple Earn bằng cách truy cập Ví > Earn.

   • Đối với hoạt động này, người dùng không được rút tài sản trước thời hạn.

  • Hoạt động 2

   • Phần thưởng WBETH sẽ được phân bổ bằng vouchers đến toàn bộ người chiến thắng trong vòng 3 tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập và đổi voucher đã nhận được bằng việc truy cập Profile > Trung Tâm Phần Thưởng.

   • Lượng WBETH được phân bổ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của WBETH trên CoinMarketCap (CMC) lúc 23:59 (UTC) ngày 31/12/2023.

   • Tất cả các voucher đã được phân bổ sẽ hết hạn trong vòng 14 ngày. Người dùng chiến thắng nên nhận và đổi phần thưởng voucher trước ngày hết hạn. Tìm hiểu cách đổi voucher.

 • Binance có quyền loại bất kỳ người tham gia nào, theo quan điểm hợp lý của chúng tôi là đang hành động gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện hiện hành nào.

 • Binance có toàn quyền quyết định chấm dứt, sửa đổi và/hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm dừng các chương trình khuyến mãi, thay đổi các điều khoản và điều kiện yêu cầu, tiêu chí, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, và/hoặc thời gian thực hiện bất kỳ hoạt động nào và tất cả những người tham gia sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện.

 • Các điều khoản và điều kiện khuyến mãi bổ sung có thể được truy cập ở đây.

 • Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự không nhất quán nào giữa các phiên bản dịch và phiên bản gốc Tiếng Anh, phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Binance Team

30/11/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

​Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống cũng như tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. APR là phần thưởng ước tính bạn sẽ nhận được bằng tiền mã hóa trong khung thời gian đã chọn. Kết quả này không phải là mức lợi nhuận/lợi suất thực tế hoặc dự đoán bằng tiền pháp định. APR được điều chỉnh hàng ngày và phần thưởng ước tính có thể khác với phần thưởng thực tế được tạo ra. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.