Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Bitcoin Halving Horizon: Đăng ký các sản phẩm Dual Investment BTC để chia sẻ phần thưởng voucher token BTC trị giá 9.000 USD

Bitcoin Halving Horizon: Đăng ký các sản phẩm Dual Investment BTC để chia sẻ phần thưởng voucher token BTC trị giá 9.000 USD

2024-03-15 10:00

Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.

Thời gian diễn ra chương trình: 17:00 ngày 15/03/2024 (Giờ Việt Nam) - 06:59 ngày 15/04/2024 (Giờ Việt Nam)

Sự kiện Bitcoin Halving tiếp theo đang cận kề, Binance Earn sẽ triển khai một chương trình ưu đãi mới để người dùng kiếm phần thưởng APR bằng tài sản Bitcoin (BTC) trên Dual Investment

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng đáp ứng tất cả các yêu cầu sau sẽ đủ điều kiện tham gia:

 • Chọn tham gia chương trình

 • Đăng ký bất kỳ sản phẩm Dual Investment BTC nào (Mua thấp hoặc Bán cao)

 • Đạt số tiền đăng ký Dual Investment BTC ròng tương đương ít nhất 10.000 USDT

Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng theo số tiền đăng ký Dual Investment BTC ròng của họ trong Thời gian diễn ra chương trình. Số tiền đăng ký Dual Investment BTC ròng của người dùng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ bằng tổng số tiền đăng ký Dual Investment BTC tính đến 06:59 ngày 15/04/2024 (Giờ Việt Nam), trừ đi tổng số tiền đăng ký Dual Investment tính đến 17:00 ngày 15/03/2024 (Giờ Việt Nam)

Top 270 người dùng đủ điều kiện sẽ đủ tư cách nhận phần thưởng voucher token BTC theo cấu trúc phần thưởng bên dưới.

Cơ cấu giải thưởng:

Xếp hạng theo Số tiền đăng ký Dual Investment BTC ròng (tương đương USDT)

Phần thưởng (bằng voucher token BTC)

Vị trí thứ 1-10

300 USD

Vị trí thứ 11-30

100 USD

Vị trí thứ 31 - thứ 70

50 USD

Vị trí thứ 71 - thứ 270

10 USD

Nhận phần thưởng với Dual Investment BTC ngay!

Hãy theo dõi để có cơ hội kiếm thêm phần thưởng tại trang đích Bitcoin Halving.

Điều khoản và Điều kiện: 

 • Toàn bộ số tiền đăng ký Dual Investment sẽ được tính bằng giá trị tương đương USDT và sử dụng giá đóng cửa của ngày đăng ký.

 • Sau khi đăng ký Dual Investment, bạn không thể hủy đăng ký hoặc rút tài sản trước hạn.

 • Binance sẽ sử dụng giá BTC trên CoinMarketCap tại thời điểm phân bổ phần thưởng để phân bổ phần thưởng voucher token BTC. Xin lưu ý rằng giá trị thực tế của phần thưởng người dùng nhận được có thể thay đổi do biến động của thị trường.

 • Phần thưởng voucher token BTC sẽ được phân bổ trước ngày 03/05/2024. Người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phần thưởng voucher của họ qua mục Hồ sơ > Trạm phần thưởng.

 • Hạn sử dụng của voucher token là 14 ngày kể từ ngày phân bổ. Tìm hiểu cách đổi voucher.

 • Dựa vào đánh giá hợp lý của mình, Binance có toàn quyền truất quyền tham gia của người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào. 

 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng chương trình, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.

 • Các điều khoản và điều kiện bổ sung của chương trình cótại đây.

 • Bản dịch của bài viết và bản gốc tiếng Anh có thể có sự khác biệt. Vui lòng tham khảo bản gốc để cập nhật thông tin mới nhất hoặc chính xác nhất nếu có bất kỳ sự khác biệt nào.

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

​Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Bạn nên giữ tiền mã hóa của mình và có thể phải giao dịch với mức giá thấp hơn giá thị trường vào ngày thanh toán. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.