Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Bảo trì ví
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork Lisk (LSK)

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork Lisk (LSK)

2023-11-29 04:00
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng lưới và hard fork Lisk (LSK).
  • Việc nâng cấp sẽ diễn ra tại chiều cao khối số 23.390.991 hoặc vào khoảng 17:00 ngày 05/12/2023 (Giờ Việt Nam). 
  • Hoạt động nạp và rút (các) token trên mạng lưới nói trên sẽ bị tạm ngưng kể từ 16:00 ngày 05/12/2023 (Giờ Việt Nam).
Lưu ý:
  • Chức năng giao dịch (các) token trên mạng lưới Horizen sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Binance sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến người dùng.
  • Chúng tôi sẽ mở lại chức năng nạp và rút (các) token trên mạng lưới nói trên khi chúng tôi cho rằng mạng được nâng cấp đã ổn định. Chúng tôi sẽ không đăng thêm thông báo nào nữa.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thông báo từ nhóm dự án.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
29/11/2023

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng giao dịch tiền mã hóa của Binance (iOS/​Android)

Theo dõi chúng tôi trên  

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

Binance bảo lưu toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.​

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số chịu sự ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống cũng như tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.