Thông báo | Binance Announcement
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Tin tức mới nhất trên Binance
Đã hoãn hoạt động giao dịch đối với các cặp giao dịch XNO

Đã hoãn hoạt động giao dịch đối với các cặp giao dịch XNO

2022-01-28 03:31
Thân gửi Cộng đồng Binance,
Binance sẽ hoãn giao dịch đối với các cặp giao dịch Spot XNO/USDT, XNO/BUSD, XNO/BTC và XNO/ETH cho đến 15:00 ngày 28/01/2022 (Giờ Việt Nam). Nguyên nhân là chúng tôi chưa hoàn tất việc phân bổ XNO.
Binance sẽ đưa ra một thông báo riêng sau khi hoàn tất quá trình thay đổi ticker từ NANO thành XNO và việc phân bổ XNO để thông báo cho người dùng thời điểm có thể bắt đầu nạp và rút XNO.
Rất tiếc nếu có bất tiện xảy ra. 
Để biết thêm chi tiết, xin xem: 
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
28/01/2022
 
Theo dõi chúng tôi trên 
Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.