Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Số lượng đã phát hành
1,500,000
Ngày phát hành
2023-11-06
Người tạo
Anonymous-User-cfcd2
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0xb4Bf...B43a
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Binance KYC Mystery Box-XVII
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Moonitors #5

Xin lưu ý rằng không thể niêm yết NFT này để giao dịch.
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Moonitors #1
Số lượng phát hành
300,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #2
Số lượng phát hành
300,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #3
Số lượng phát hành
300,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #4
Số lượng phát hành
300,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #5
Số lượng phát hành
300,000
Xác suất
20.00%