Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Danh mục
Collectibles
Người tạo
BinanceNFT
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0xfC43...131b
ID token
100600073450
Phí bản quyền
1%
Phí nền tảng
1%
Mô tả
Binance NFTeaching
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Binance NFTeaching - NFT StudentĐề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Lịch sử giá
BNB
USD

Hoạt động
Không có dữ liệu