Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Binance KYC Mystery Box-XVI
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Binance KYC Mystery Box-XVI

Xin lưu ý rằng không thể niêm yết NFT này để giao dịch.
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Moonitors #1
Số lượng phát hành
600,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #2
Số lượng phát hành
600,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #3
Số lượng phát hành
600,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #4
Số lượng phát hành
600,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #5
Số lượng phát hành
600,000
Xác suất
20.00%