Trang chủ
Các đợt drop
Bộ Sưu Tập
/
Xem chi tiết
Số lượng đã phát hành
5,000,000
Ngày phát hành
2021-10-19
Người tạo
BinanceNFT
Mạng lưới
BNB Chain
Địa chỉ hợp đồng
0xe5C6...de0A
Mô tả
Giới thiệu nghệ sỹ
Binance KYC Mystery Box
0
Tải lại siêu dữ liệu
Báo cáo
Xóa

Moonitors #4

Xin lưu ý rằng không thể niêm yết NFT này để giao dịch.
Đề nghị mua bán
Không có dữ liệu
Nội dung chuỗi
Moonitors #1
Số lượng phát hành
1,000,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #2
Số lượng phát hành
1,000,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #3
Số lượng phát hành
1,000,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #4
Số lượng phát hành
1,000,000
Xác suất
20.00%
Moonitors #5
Số lượng phát hành
1,000,000
Xác suất
20.00%