Frax Share (FXS) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

2022-09-13

Một Stablecoin Thuật Toán Phân Số.

 • Frax (FRAX) là một stablecoin theo thuật toán phân số được hỗ trợ một phần bằng tài sản thế chấp và ổn định một phần về mặt thuật toán. Tỷ lệ thế chấp và thuật toán phụ thuộc vào giá thị trường của đồng ổn định FRAX. Nếu FRAX đang giao dịch ở mức trên 1 USD, giao thức sẽ giảm tỷ lệ thế chấp. Nếu FRAX đang giao dịch ở mức dưới 1 USD, giao thức sẽ tăng tỷ lệ thế chấp.

 • Frax Share (FXS) là token quản trị ERC-20 không ổn định của FRAX với các trường hợp sử dụng sau:

  • Quản trị: Chủ sở hữu được cấp quyền quản lý để có thể thêm / điều chỉnh các pool tài sản thế chấp, đặt phí minting / redeem và thay đổi tốc độ làm mới của tỷ lệ thế chấp.

  • Staking: Stake vào các pool khác nhau để kiếm lãi với APY ưu tiên.

  • Minting & Redeeming: FXS sẽ bị đốt cháy khi đúc (minting) FRAX và được đúc khi đổi (redeem) FRAX.

  • Phần thưởng: Người dùng nhận được phần thưởng khi gửi token LP Uniswap vào các cặp được khuyến khích.

 • Tại nguồn, FRAX được thế chấp 100%, có nghĩa là việc đúc FRAX chỉ yêu cầu đặt tài sản thế chấp vào hợp đồng minting. Trong giai đoạn phân số, việc minting FRAX đòi hỏi phải đặt tỷ lệ thế chấp thích hợp và đốt tỷ lệ FXS.

 • Tìm hiểu thêm thông tin phân bổ token FXS tại đây.

Tính đến ngày 18 tháng 2 năm 2021, tổng nguồn cung FXS là 100.000.000 và nguồn cung lưu hành hiện tại là ~ 5,34%.