Hướng dẫn vô hiệu hóa tài khoản

Binance
2018-01-05 07:35
Có một số cách để vô hiệu hóa tài khoản Binance nếu bạn nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.

Nếu bạn có thể truy cập tài khoản:

1. Mở Ứng dụng Binance và chuyển đến [Tài khoản] - [Bảo mật] - [Quản lý tài khoản] - [Vô hiệu hóa tài khoản].
2. Đọc kỹ lời nhắc và nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
Bạn cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản trên trang web.
1. Đăng nhập vào tài khoản trên Binance.com và chuyển đến [Hồ sơ] - [Bảo mật].
2. Nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản].
3. Đọc kỹ lời nhắc và nhấn vào [Vô hiệu hóa tài khoản này].

Nếu bạn không thể truy cập tài khoản:

Tìm kiếm các email sau từ Binance trong ứng dụng email và nhấn vào nút [Vô hiệu hóa tài khoản của bạn]để tạm thời vô hiệu hóa tài khoản.
  • [Binance] Đặt lại mật khẩu
  • [Binance] Đăng nhập thành công
  • [Binance] Xác minh IP
  • [Binance] Cho phép thiết bị mới
  • [Binance] Đặt lại Trình xác thực SMS
  • [Binance] Đặt lại Google Authenticator
  • [Binance] Xác nhận yêu cầu rút tiền
Hãy lấy email thông báo thay đổi IP làm ví dụ:
Sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn cần liên hệ với Hỗ trợ Binance để mở lại tài khoản.