Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Charity
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
Chuyển đổi
Cách đơn giản nhất để giao dịch
Đơn giản
Giao diện đơn giản và dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu
Nâng cao
Toàn quyền tiếp cận đến tất cả các công cụ giao dịch chỉ trên một màn hình
Ký quỹ
Tối đa lợi nhuận bằng đòn bẩy cao
Tài khoản P2P
Chuyển khoản ngân hàng và 100+ lựa chọn khác
Token chứng khoán
New
Giao dịch chứng khoán bằng tiền mã hóa
Giao dịch
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Cách tính giá thanh lý trong hợp đồng USDT
Binance
2020-11-24 02:25
Công thức tính giá thanh lý tương ứng với hợp đồng 1 (LP1) trong mô hình hợp đồng vĩnh cửu cross:
Giải thích:
WB
Số dư ví
TMM1
Tiền đảm bảo của tất cả các hợp đồng khác (trừ hợp đồng 1)
UPNL1
PNL chưa thực hiện của tất cả các hợp đồng khác (trừ hợp đồng 1)
cumB
Tính nhanh số tiền đảm bảo duy trì trong hợp đồng 1 dưới chế độ 1 chiều
cumL
Tính nhanh số tiền đảm bảo duy trì trong hợp đồng 1 làm long (chế độ nắm giữ 2 chiều)
cumS
Tính nhanh số tiền đảm bảo duy trì trong hợp đồng 1 làm short (chế độ nắm giữ 2 chiều)
Side1BOTH
Phương hướng của hợp đồng 1 (chế độ nắm giữ 1 chiều); “1” đại diện cho việc mở vị thế long; “-1” đại diện cho việc mở vị thế short
Position1BOTH
Quy mô nắm giữ vị thế của hợp đồng 1 (chế độ nắm giữ 1 chiều); bất luận là mở long hay short, lấy giá trị tuyệt đối
EP1BOTH
Giá vị thế của hợp đồng 1 (chế độ nắm giữ 1 chiều)
Position1LONG
Quy mô vị thế long (chế độ nắm giữ 2 chiều); bất luận là mở long hay short, lấy giá trị tuyệt đối
EP1LONG
Vị thế mở long (chế độ nắm giữ 2 chiều), bất luận là mở long hay short, lấy giá trị tuyệt đối
Position1SHORT
Quy mô mở vị thế short (chế độ nắm giữ 2 chiều); bất luận là mở long hay short, lấy giá trị tuyệt đối
EP1SHORT
Vị thế mở short (chế độ nắm giữ 2 chiều); bất luận là mở long hay short, lấy giá trị tuyệt đối
MMB
Tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì của hợp đồng trong mô hình nắm giữ 1 chiều
MML
Tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì của hợp đồng long (chế độ nắm giữ 2 chiều)
MMS
Tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì của hợp đồng short (chế độ nắm giữ 2 chiều)
MP
Giá đánh dấu
Lưu ý:
TMM1 đề cập đến tổng số tiền đảm bảo duy trì của toàn bộ vị thế cross ngoại trừ hợp đồng 1:
UPNL1 đề cập đến tổng lãi và lỗ chưa thực hiện của tất cả các vị thế cross ngoại trừ hợp đồng 1:
Dưới chế độ cross, giá thanh lý vị thế long và short là giống nhau; dưới chế độ isolated, mỗi một vị thế đều có một giá thanh lý riêng.
Cụ thể:
1. Tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì (MM)
Bạn có thể tìm thấy “Tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì” từ bảng bên dưới với giá trị vị thế bằng USDT. Ví dụ: nếu vị thế của hợp đồng BTC/USDT là 264.000 USDT, thì tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì sẽ là 1% (hoặc 0,01).
Lưu ý:
Nếu vị thế của bạn (tính theo giá thanh lý) và vị thế hiện tại (tính theo giá mở vị thế) ở cấp bậc khác nhau thì bạn phải thay thế (tính theo giá thanh lý) tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì và số tiền đảm bảo duy trì của cấp bậc vị thế để tính toán lại giá thanh lý.
2. Tính nhanh số tiền đảm bảo duy trì (cum)
Bạn có thể tìm thấy “Số tiền đảm bảo duy trì” từ bảng bên dưới với giá trị vị thế tính bằng USDT. Ví dụ: nếu tổng số tiền vị thế của hợp đồng BTC/USDT là 500.000 USDT, thì số tiền duy trì sẽ là 1.300 USDT.
Công thức tính số tiền đảm bảo duy trì
= [Giá thấp của vị thế tại cấp bậc n* (sự chênh lệch giữa tỷ lệ tiền đảm bảo duy trì của cấp bậc n và cấp bậc (n-1))] + Số tiền đảm bảo duy trì của cấp bậc n-1
Ví dụ, số tiền đảm bảo của cấp bậc 5
= 250,000 * (1% - 0.5%) + 50 USDT
= 1,300 USDT
Ví dụ về tính giá thanh lý:
Chế độ nắm giữ 1 chiều, cross
Giá thanh lý của hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT
Tính giá thanh lý của hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT, tham số như sau:
Giá thanh lý của hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT
=[10.72 - 1.29 + 0.43 + 0 -(-1*0.005*9,451.53)]/[(0.005*0.004) - (-1*0.005)]
= 11,378.02 USDT (làm tròn 2 số thập phân)
Giá thanh lý của hợp đồng vĩnh cửu ETH/USDT
Tính giá thanh lý của hợp đồng vĩnh cửu ETH/USDT, tham số như sau:
Giá thanh lý của hợp đồng vĩnh cửu ETH/USDT
=[10.72 - 0.19 - 0.04 + 0 - (1*1*199.53)]/[(1*0.0065) - (1*1)]
= 190.27 USDT
Bài viết liên quan
Quy tắc hợp đồng USDⓈ-M Futures