USDⓈ-M
Chiến lược Giao dịch
Giải đấu
Hot
English
USD
Đòn bẩy và ký quỹ
Quy định Giao dịch
Đòn bẩy và ký quỹ
Ký quỹ ban đầu = Giá trị vị thế danh nghĩa / Mức đòn bẩy
Ký quỹ duy trì = Giá trị danh nghĩa của vị thế * Tỷ lệ ký quỹ duy trì - Số tiền duy trì
Mức
Khung vị thế (Giá trị danh nghĩa tính bằng )
Đòn bẩy tối đa
Tỷ lệ ký quỹ duy trì
Số tiền duy trì ()
Không có dữ liệu
*Hợp đồng Tương lai ký quỹ bằng USDⓈ có đòn bẩy tối đa bao gồm:
Bản quyền © 2021 Binance Futures. Bảo lưu mọi quyền.