Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Quy trình thanh lý

2020-07-23 03:24

Thanh lý 

Binance sử dụng Giá đánh dấu để tránh trường hợp thanh lý ngoài ý muốn và để chống lại việc thao túng thị trường.
Sự khác biệt giữa giá tham chiếu (mark price) và giá gần nhất (last price)?
Để tránh tăng đột biến và thanh lý không cần thiết trong thời gian biến động cao, Binance Futures sử dụng giá gần nhất (last price) và giá tham chiếu (mark price).
Giá gần nhất là mức giá gần nhất mà hợp đồng được giao dịch ở mức đó. Nói cách khác, giao dịch gần nhất trong lịch sử giao dịch sẽ xác định Giá gần nhất. Giá này được sử dụng để tính toán PnL (Lãi và Lỗ) được ghi nhận.
Mặt khác, Gia đánh dấu được tính bằng cách kết hợp dữ liệu vốn và rổ dữ liệu giá từ nhiều sàn giao dịch giao ngay. Giá thanh lý và PnL chưa ghi nhận được tính dựa trên Giá đánh dấu.
Mức độ rủi ro và đòn bẩy được điều chỉnh dựa trên giá trị giao dịch tuyệt đối của người dùng; vị thế càng lớn thì mức ký quỹ yêu cầu càng cao và đòn bẩy càng thấp. Tính năng thanh lý được kích hoạt khi:
Tài sản đảm bảo = Tài sản thế chấp ban đầu + PNL đã ghi nhận + PNL chưa ghi nhận < Mức ký quỹ duy trì
Cần phải lưu ý rằng mức biến động của ký quỹ duy trì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Để tránh bị thanh lý (ví dụ: tỷ lệ ký quỹ đạt 100%), vui lòng ký quỹ thêm hoặc giảm số lượng vị thế của bạn. Bạn nên giữ tỷ lệ ký quỹ dưới 80%. 
Giá thanh lý
Trường hợp thanh lý xảy ra khi Giá đánh dấu chạm mức giá thanh lý của một vị thế. Trader cần chú ý đến biến động của Giá đánh dấu và giá thanh lý để tránh bị thanh lý.
Trong chế độ phòng hộ, cả vị thế Long và vị thế Short của cùng một ký hiệu có cùng một giá thanh lý trong chế độ Cross Margin.
Nếu cả vị thế Long và vị thế Short của cùng một ký hiệu đều ở chế độ Isolated, các vị thế sẽ có hai mức giá thanh lý khác nhau tùy thuộc vào số tiền ký quỹ được phân bổ cho vị thế.
Binance cho phép giao dịch có đòn bẩy cao khi người dùng sử dụng mô hình thanh lý và cơ chế rủi ro phức tạp. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ tính toán tích hợp để xác định giá thanh lý.
Để tìm hiểu thêm về cách tính Giá thanh lý, vui lòng tham khảo:
Điều gì xảy ra trong quá trình thanh lý?
Trong quá trình thanh lý, tất cả các lệnh đang mở sẽ bị hủy ngay lập tức. Tất cả người dùng đều được áp dụng giao thức thanh lý giống nhau có tên "Thanh lý thông minh". Binance luôn cố gắng tối đa để tránh việc thanh lý hoàn toàn vị thế của người dùng. 
Đối với trader bị xóa do việc cưỡng chế thanh lý và không phải theo lệnh của người dùng, hệ thống sẽ chỉ tính phí thanh lý trên số lượng thanh lý (không phải giá trị danh nghĩa của vị thế).
Xin lưu ý rằng trong các trường hợp bình thường, người dùng có quy mô vị thế nhỏ hơn có khả năng cao bị thanh lý toàn bộ khi việc thanh lý xảy ra trong khi người dùng có quy mô vị thế lớn hơn ít có khả năng bị thanh lý hoàn toàn. Do mức Ký quỹ duy trì được tính toán dựa trên quy mô vị thế thay vì lựa chọn đòn bẩy của người dùng. Do đó, mức Ký quỹ duy trì hiệu quả thấp hơn tỷ lệ phí thanh lý đối với người dùng có quy mô vị thế nhỏ hơn, khiến họ phá sản khi tham gia thanh lý bất kể giá thanh lý cuối cùng là bao nhiêu.
Lệnh thanh lý
Xin lưu ý rằng tất cả các lệnh thanh lý là lệnh thực hiện ngay hoặc lệnh huỷ. Lệnh sẽ khớp nhiều nhất có thể và hủy phần còn lại. Loại lệnh này khác với lệnh khớp hết hoặc hủy hết, loại lệnh sẽ chỉ thực hiện nếu có thể thực hiện toàn bộ lệnh, nếu không lệnh sẽ bị hủy. Các vị thế còn lại sẽ được giao cho Quỹ bảo hiểm hoặc sử dụng cho thanh lý cho bên đối tác.
Trước tiên hệ thống sẽ hủy tất cả lệnh đang mở, sau đó cố gắng giảm hạn mức ký quỹ của người dùng bằng một lệnh thực hiện ngay hoặc lệnh hủy lớn mà không cần thanh lý toàn bộ người dùng đó. Nếu người dùng tuân thủ các quy định về ký quỹ sau khi tính toán lỗ đã ghi nhận và loại trừ phí thanh lý, thanh lý sẽ kết thúc. 
Nếu người dùng vẫn thiếu ký quỹ, vị thế của người dùng sẽ bị đóng ở mức giá phá sản, đồng thời Quỹ bảo hiểm sẽ tiếp quản vị thế do người dùng bị tuyên bố phá sản. Một phần tài sản thế chấp còn lại (nếu có) sẽ được chuyển vào Quỹ bảo hiểm. Nếu một tài khoản bị phá sản (số dư ví âm), Quỹ bảo hiểm sẽ đưa số dư của tài khoản về 0.

Tự động xóa số dư âm

Khi số dư tài khoản của người dùng bị âm vốn chủ sở hữu, Binance sẽ sử dụng Quỹ bảo hiểm để trang trải các khoản lỗ thâm hụt trong tài khoản người dùng. Việc tự động xóa số dư âm sẽ được thực hiện sau mỗi mười phút. 
Xin lưu ý rằng số dư tài khoản âm sẽ được tự động xóa cho những người dùng đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây: 
  • Không kích hoạt chế độ đa tài sản.
  • Đối với số dư âm trong tài khoản ký quỹ bằng USDⓈ, không có vị thế (Cross Margin hoặc Isolated Margin) đang mở trong tài khoản.
  • Đối với số dư âm trong tài khoản ký quỹ bằng coin, không có vị thế (Cross Margin hoặc Isolated Margin) đang mở trong tài khoản.
  • Người dùng đã không chuyển tiền để bù đắp khoản lỗ trong tài khoản của mình sau khi thanh lý.
Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chí như đã nêu ở trên, vui lòng liên hệ với nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

Phí thanh lý

Khi vị thế của người dùng được thanh lý, một tỷ lệ phần trăm phí Thanh lý bảo hiểm sẽ được thu và đóng vào Quỹ bảo hiểm, được đánh dấu là "Thanh lý bảo hiểm" trong Lịch sử giao dịch.
Do giá thanh lý không thay đổi nên người dùng cần kiểm soát chặt chẽ rủi ro của vị thế để tránh bị thanh lý.
Để biết thêm thông tin về phí Thanh lý bảo hiểm, vui lòng tham khảo trang quy tắc giao dịch.
Xin lưu ý rằng:
  • Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tính ổn định thị trường khi hệ thống liên tục phải thanh lý, có thể Quỹ bảo hiểm sẽ trực tiếp đảm nhận các vị thế thanh lý. Xin lưu ý rằng Quỹ bảo hiểm sẽ tiếp nhận các vị thế thanh lý theo giá phá sản và giá phá sản có thể nằm ngoài phạm vi giá thị trường của hợp đồng.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo gọi ký quỹ và gọi thanh lý qua thư, tin nhắn văn bản và tin nhắn nội bộ. Thông báo này đóng vai trò là cảnh báo rủi ro và không đảm bảo sẽ được gửi kịp thời. Bạn đồng ý rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đối với một số trường hợp nhất định (bao gồm cả trường hợp do nghẽn mạng cá nhân và tín hiệu mạng không ổn định), người dùng có thể không nhận được SMS hoặc email nhắc nhở. Binance không có nghĩa vụ phải gửi thông báo.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các con số trong bài viết này có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm. Vui lòng tham khảo bản tiếng Anh để biết con số cập nhật mới nhất.