Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop

Tham gia Chương trình Binance Liquid Swap Learn & Earn và nhận ngay Voucher Quỹ dùng thử Saving cực hấp dẫn!

2021-08-03 03:42
Chúng tôi xin ra mắt Chương trình Binance Liquid Swap Learn & Earn. 3000 người dùng Binance hợp lệ đầu tiên của mỗi tuần được xếp hạng theo thời gian trả lời đúng bảng câu hỏi (quiz), có thể nhận được một voucher Tiết Kiệm mỗi người với giá trị lên đến 1.000 BUSD cho Quỹ dùng thử Savings. Tổng giá trị Voucher Quỹ dùng thử Savings được giveaway có trị giá lên đến 6 Triệu BUSD.
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 ngày 02/08/2021 đến 06:59 ngày 16/08/2021 (giờ Việt Nam) 
Hoàn tất các nhiệm vụ sau trong thời gian diễn ra hoạt động để nhận thưởng:
 • Hoàn tất Bảng câu hỏi về Binance Liquid Swap
 • Thêm thanh khoản hoặc Swap trên Binance Liquid Swap
Tìm hiểu thêm về Binance Liquid Swap.  
Điều khoản & Điều kiện
 • Phần thưởng chỉ áp dụng độc quyền cho 3000 người dùng Binance hợp lệ đầu tiên trong mỗi tuần, dựa theo thời điểm họ trả lời đúng bảng câu hỏi.
 • Mỗi người dùng Liquid Swap mới đủ điều kiện chưa từng thêm thanh khoản cũng như thực hiện swap trên Binance Liquid Swap trước thời điểm của chương trình, sẽ nhận được Voucher Quỹ dùng thử Savings trị giá 1.000 BUSD, trong khi mỗi người dùng hiện có và hợp lệ của Liquid swap sẽ nhận được Voucher Quỹ dùng thử Savings trị giá 800 BUSD.
 • Mỗi người dùng hợp lệ có thể nhận tối đa 1 phần thưởng trong thời gian diễn ra hoạt động.
 • Voucher Quỹ dùng thử (Trial Fund) sẽ được phân bổ đến Trung tâm phần thưởng Binance của người dùng trong vòng 2 tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản > Trung tâm Phần thưởng.
 • Thời gian hiệu lực của voucher tiền mặt là 7 ngày kể từ thời điểm phân bổ.
 • Voucher Quỹ dùng thử (Trial Fund) có hạn sử dụng trong vòng 7 ngày, cho phép người đăng ký sản phẩm Tiết kiệm Linh hoạt 7 ngày bằng BUSD và nhận lãi Tiết kiệm trong thời gian diễn ra hoạt động. Để biết thêm thông tin, xin tham khảo hướng dẫn cách sử dụng Quỹ dùng thử (Trial Fund).
 • Xếp hạng mỗi tuần được tính từ 07:00 (Giờ VN) vào Thứ Hai đến 06:59 (Giờ VN) vào Thứ Hai tuần kế tiếp.
 • Binance sẽ ngay lập tức truất quyền tham gia của bất cứ người dùng nào có dấu hiệu gian lận. 
 • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý huỷ bỏ hoặc chỉnh sửa Chương trình hoặc Quy định của chương trình.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.