Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Thông báo | Binance Announcement

Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Thông báo | Binance Announcement
Hoạt động mới nhất
Tìm hiểu về Binance P2P & hoàn tất giao dịch P2P để chia sẻ quỹ thưởng 15.000 BUSD

Tìm hiểu về Binance P2P & hoàn tất giao dịch P2P để chia sẻ quỹ thưởng 15.000 BUSD

2022-11-22 03:23
Đây là một thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có tại khu vực của bạn.
Nhắc nhở: Hãy nhấp vào nút [Tham gia ngay] trên trang hoạt động chính để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
Binance P2P hân hạnh ra mắt thử thách "Tìm hiểu kiến thức & Kiếm tiền" mới phối hợp cùng Binance Academy dành cho người dùng Binance mới! Người dùng hợp lệ có thể tìm hiểu kiến thức về Binance P2P và kiếm tới 5,5 BUSD mỗi người trong Thời gian diễn ra chương trình bằng cách hoàn thành khóa học, bài trắc nghiệm và giao dịch P2P.
Thời gian diễn ra chương trình: từ 16:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 16:00 ngày 06/12/2022 (Giờ Việt Nam)
Cách thức tham gia:
 • Đăng ký tài khoản Binance sau 16:00 ngày 23/11/2022 (Giờ Việt Nam)hoàn tất xác minh tài khoản.
 • Đọc bài viết về Binance P2P và hoàn thành bài kiểm tra tương ứng trên trang Binance Academy vào bất kỳ lúc nào kể từ bây giờ.
 • Hoàn thành giao dịch mua đầu tiên với số tiền tương đương ít nhất 50 USD bằng đồng tiền mã hóa bất kỳ trong một giao dịch trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình.
Phần thưởng
 • Voucher token trị giá 0,5 BUSD
  • Số lượng phần thưởng có hạn và sẽ chỉ được trao cho 10.000 người dùng hợp lệ đầu tiên. Mỗi người dùng hợp lệ có thể nhận một voucher token trị giá 0,5 BUSD cho khóa học sau khi hoàn thành bài kiểm tra tương ứng.
  • Người dùng sẽ không thể tham gia bài quiz sau khi tất cả phần thưởng đã được trao.
 • Thẻ quà tặng trị giá 5 BUSD
  • Người dùng hợp lệ sẽ được xếp hạng theo tổng khối lượng mua trên Binance P2P trong Thời gian diễn ra chương trình. Top 2.000 người dùng hợp lệ sẽ nhận được phần thưởng Thẻ quà tặng trị giá 5 BUSD mỗi người.
  • Phần thưởng Thẻ quà tặng sẽ được trao trong vòng 3 tuần sau khi chương trình kết thúc.
Thông tin tham khảo thêm
Điều khoản & Điều kiện
 • Các điều khoản và điều kiện của Binance đối với chương trình giải thưởng sẽ được áp dụng cho chương trình ưu đãi này.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho người dùng nhấp vào nút [Tham gia ngay] trên trang hoạt động chính và hoàn tất xác minh tài khoản để nhận phần thưởng.
 • Chương trình này áp dụng cho tất cả đồng tiền pháp định được hỗ trợ trên nền tảng Binance P2P.
 • Các tài khoản phụ và tài khoản được đăng ký hàng loạt bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện để tham gia hoặc nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Phần thưởng Thẻ quà tặng 5 BUSD không áp dụng cho maker.
  • Maker: Khi bạn đặt một quảng cáo trên sổ lệnh trên p2p.binance.com, thì mọi giao dịch tiếp theo từ lệnh đó đều là giao dịch "Maker/Người tạo thị trường". Những lệnh này thêm khối lượng giao dịch vào sổ lệnh, giúp "tạo lập thị trường", do đó mọi giao dịch tiếp theo được đặt gọi là "Maker/Người tạo thị trường".
 • Phân bổ phần thưởng
  • Phần thưởng voucher token sẽ được phân bổ trong vòng 48 giờ cho những người học đủ điều kiện đã vượt qua bài quiz. Người dùng có thể xem phần thưởng trong mục Tài khoản > Trung tâm phần thưởng.
  • Tất cả voucher token được phân bổ sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày sau khi phân bổ. Người dùng hợp lệ phải nhận voucher trước ngày hết hạn.
  • Phần thưởng Thẻ quà tặng sẽ được phân bổ trong vòng 3 tuần sau khi chương trình ưu đãi kết thúc. Phần thưởng cùng với mã đổi Thẻ quà tặng Binance duy nhất sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với Binance UID của người dùng.
  • Người dùng có thể nhận Thẻ quà tặng của họ trên Trang web hoặc Ứng dụng Binance. Để đổi phần thưởng Thẻ quà tặng bằng Ứng dụng Binance, hãy truy cập vào trang chủ > Hồ sơ> Thẻ quà tặng. Hãy đảm bảo rằng Ứng dụng của bạn được cập nhật lên phiển bản iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên. Người dùng không có địa chỉ email liên kết với UID sẽ không nhận được phần thưởng. Tìm hiểu cách sử dụng Thẻ quà tặng.
  • Tất cả Thẻ quà tặng được phân bổ sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần sau khi phân bổ. Người dùng đủ điều kiện phải nhận Thẻ quà tặng trước ngày hết hạn.
 • Binance sẽ sử dụng tỷ giá quy đổi đồng nội tệ sang USD hằng ngày để tính khối lượng mua của người dùng trong chương trình ưu đãi này.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ không được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ đều không được xem là một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance bảo lưu quyền truất quyền tham gia nếu người dùng thực hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản cũng như điều kiện hiện hành nào.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là đăng ký tài khoản hàng loạt trái phép.
 • Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: hủy, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động ưu đãi, các điều kiện và điều khoản, số người chiến thắng, thời gian thực hiện và tất cả người tham gia phải tuân theo các sửa đổi này.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
Binance có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Những biến động này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản kỹ thuật số mà bạn mua hoặc bán trên nền tảng Binance P2P, theo đó, giá trị có thể thấp hơn hoặc cao hơn tại thời điểm và sau khi hoàn tất giao dịch. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Nền tảng Binance P2P cung cấp một kênh giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa các người dùng với nhau và hỗ trợ giao dịch bằng cách mở khóa tài sản kỹ thuật số sau khi cả hai bên xác nhận việc trao đổi tiền pháp định ngoài đời thực. Số tiền giao dịch, giá và điều kiện của mỗi quảng cáo do người dùng đăng quảng cáo đó đặt ra. Tất cả giao dịch thanh toán sẽ không thay đổi được một khi đã hoàn tất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Binance không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến một giao dịch thanh toán đã hoàn tất. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản Sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.