Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch chiến lược

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về chiến lược giao dịch

2021-10-20 01:33
Tuyên bố từ chối trách nhiệm về chiến lược giao dịch là các phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng của BinanceThỏa thuận dịch vụ của Binance Futures. Các tài liệu này nên được đọc cùng nhau và có cùng cách hiểu khi được sử dụng ở đây.

Giao dịch lưới giao ngay và giao dịch lưới hợp đồng tương lai

Người dùng có thể sử dụng chiến lược giao dịch lưới khi thực hiện giao dịch bằng cách điền các thông số giao dịch. Các thông số do người dùng đặt này sẽ quyết định cách thức hoạt động của giao dịch lưới. Trong mọi trường hợp, mọi lựa chọn thông số và quyết định đầu tư sẽ chỉ do người dùng thực hiện. 
Binance và dịch vụ giao dịch lưới không quyết định mức độ phù hợp của bất kỳ thông số giao dịch lưới nào và không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng chiến lược giao dịch lưới sẽ mang lại lợi nhuận. Bất kỳ rủi ro nào liên quan đến chiến lược giao dịch lưới đều do người dùng chịu, không phải Binance. 
Cũng cần lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ của chiến lược giao dịch lưới không đảm bảo kết quả trong tương lai. Người dùng không thể giả định rằng hiệu suất trong tương lai của bất kỳ chiến lược giao dịch lưới nào sẽ mang lại lợi nhuận hoặc bằng với hiệu suất trong quá khứ. 
Ngoài ra, Binance sử dụng nhiều chiến lược giảm thiểu rủi ro, bao gồm cơ chế ngắt mạch thị trường theo cách thủ công và tự động, cũng như cơ chế điều khiển kill-switch (tạm dừng hoạt động). Các tính năng này có thể kích hoạt trong trường hợp có quy định hạn chế, gián đoạn thị trường và/hoặc hệ thống bị lỗi, hủy mọi chiến lược giao dịch lưới đang áp dụng. Đối với rủi ro liên quan, người dùng phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo tính năng này phù hợp với mình.

Thuật toán mức giá trung bình theo thời gian (TWAP)

Rủi ro liên quan đến việc sử dụng Thuật toán mức giá trung bình theo thời gian (TWAP) nằm ở phía người dùng, không phải Binance. 
Nếu giá thị trường thay đổi đáng kể hoặc thanh khoản không đủ trong khi thực hiện lệnh, thuật toán có thể không đạt được mức hoàn thành cao nhất. Do đó, việc thực hiện đang và sẽ luôn phụ thuộc vào thanh khoản mà không có gì đảm bảo lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất. Ví dụ: nếu thị trường trở nên khó khăn, thuật toán có thể không hoàn tất lệnh trước thời gian kết thúc được chỉ định.
Binance sử dụng nhiều chiến lược giảm thiểu rủi ro, bao gồm cơ chế ngắt mạch thị trường theo cách thủ công và tự động, cũng như cơ chế điều khiển kill-switch (tạm dừng hoạt động). Các tính năng này có thể kích hoạt trong trường hợp gián đoạn thị trường và/hoặc hệ thống bị lỗi, dẫn đến hủy lệnh TWAP sớm ở trạng thái chưa khớp hoàn toàn.
Không có tuyên bố nào được đưa ra cũng như ngụ ý rằng việc sử dụng thực hiện giao dịch TWAP sẽ tạo ra thu nhập hoặc đảm bảo giá thực hiện tốt hơn lệnh thị trường thông thường. Do đó, người dùng phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến thực hiện giao dịch TWAP và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo tính năng này phù hợp với mình.

Rủi ro đầu tư tiền mã hóa

Tài sản tiền mã hóa là sản phẩm dễ biến động với nhiều rủi ro mất tiền nhanh. Giá có thể dao động đáng kể vào bất kỳ ngày nào. Do những biến động giá này, giá trị tài sản bạn nắm giữ có thể tăng hoặc giảm đáng kể tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này có thể dẫn đến việc bạn mất toàn bộ số vốn đã đầu tư vào một giao dịch.
Do đó, bạn không nên giao dịch hoặc bỏ ra nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ rủi ro liên quan trước khi quyết định giao dịch với chúng tôi dựa trên nguồn lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu cần, bạn nên tìm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập. Lợi nhuận và thua lỗ thực tế có thể khác, tùy vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi thị trường, biến động thị trường và quy mô giao dịch của bạn. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Giá trị của khoản đầu tư có thể tăng hoặc giảm.