Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Voucher

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách sử dụng voucher thưởng và voucher tiền mặt

2020-08-19 08:48
1. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Binance, tại phần menu của tài khoản cá nhân, nhấp vào [Trung tâm phần thưởng], bạn cũng có thể tìm thấy mục này tại trung tâm cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp sử dụng đường link https://www.binance.com/vn/my/coupon để tới [Trung tâm phần thưởng]. Trên APP, bạn có thể nhấp tài khoản - trung tâm phần thưởng để tiến vào giao diện này.
2. Khi bạn nhận được voucher thưởng hoặc voucher tiền mặt thì bạn có thể xem mệnh giá cụ thể, thời gian hết hạn và sản phẩm áp dụng tại Trung tâm phần thưởng
3. Nếu bạn chưa mở tài khoản tương ứng (ví dụ tài khoản Futures), sau khi nhấp vào sử dụng voucher thưởng hoặc voucher tiền mặt thì sẽ có lời nhắc đi mở tài khoản tương ứng; Nếu bạn đã mở tài khoản Futures tương ứng, sau khi sử dụng voucher thưởng hoặc voucher tiền mặt, có thể tới tài khoản tương ứng để xem voucher tiền mặt hoặc voucher thưởng đã vào tài khoản của mình.
4. Chúc mừng bạn đã sử dụng thành công voucher của Binance! Những phần thưởng mà bạn lĩnh được sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản tương ứng của bạn.