Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách sử dụng thuật toán Volume Participation trên Binance Futures

2022-04-26 03:26
Thuật toán giao dịch Volume Participation (VP) là chiến lược thực thi theo thuật toán cơ hội, cho phép thực hiện các lệnh lớn theo mức độ khẩn cấp được định rõ. Thuật toán này nhằm mục đích thực hiện một giao dịch tương ứng với khối lượng giao dịch của thị trường theo thời gian thực bằng cách dựa theo mức độ tham gia khối lượng mục tiêu. 
VP cực kỳ hữu ích nếu bạn muốn hạn chế tác động của thị trường lên các lệnh, đồng thời nhắm mục tiêu giá giao dịch trung bình của thị trường trong suốt thời gian thực hiện.  
Minh họa các mẫu thực thi thuật toán Volume Participation

Khi nào nên dùng thuật toán Volume Participation?

Thuật toán Volume Participation phù hợp với chiến lược thực hiện lệnh nhằm mục đích đặt các lệnh có giá trị danh nghĩa lớn hơn thanh khoản thị trường hiện có đồng thời giảm thiểu tác động đến thị trường. 
So sánh thực hiện lệnh thị trường và lệnh Volume Participation 
Tình hình thị trườngLệnh thị trườngLệnh Volume Participation
Khối lượng giao dịch của thị trường thấp, giá bình ổn Lệnh thị trường có giá trị danh nghĩa lớn có thể tác động đến giá thị trường, làm cho giá thực hiện bất lợiLệnh VP có thể thực hiện trong phạm vi giá thị trường trung bình mà không ảnh hưởng đến thị trường
Khối lượng giao dịch của thị trường cao, giá thị trường biến độngLệnh thị trường có thể nắm bắt được thanh khoản hiện có của thị trường ngay lập tức. Lệnh này cũng có thể nắm bắt được biến động giá thị trườngLệnh VP có thể không được thực hiện khẩn cấp và có thể dẫn đến giá thực hiện bất lợi
Chi tiết về API thuật toán Volume Participation
Điểm cuối mới của lệnh Volume Participation:
POST  sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
Chi tiết API: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#volume-participation-vp-new-order-trade
Thông số thực hiện có thể tùy chỉnh được
Tham sốMô tả
Mức độ khẩn cấpTỷ lệ tham gia so với Khối lượng thị trường, Các mức độ khẩn cấp được hỗ trợ: Thấp, Trung bình, Cao
limitPrice
Giá limit của lệnh
nếu không định rõ, lệnh sẽ được đặt theo giá thị trường
Các điểm cuối bổ sung khác
Điểm cuốiMô tảLiên kết
DELETE  sapi/v1/algo/futures/orderHủy lệnh hiện hoạthttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade
GET  sapi/v1/algo/futures/openOrdersNhận tất cả các lệnh đang chạy

 
https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data
GET  sapi/v1/algo/futures/historicalOrdersNhận các lệnh trong quá khứhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data
GET  sapi/v1/algo/futures/subOrdersNhận các lệnh phụ tương ứng cho một ID thuật toán cụ thểhttps://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data

Lưu ý bổ sung về thuật toán Volume Participation

1. Có những hạn chế nào về lệnh khi sử dụng thuật toán Volume Participation?

  • Giới hạn giá trị danh nghĩa - Giá trị danh nghĩa (Số lượng đặt lệnh * `Giá đánh dấu (tài sản yết giá)`) phải cao hơn số tiền tương đương 10.000 USDT và thấp hơn số tiền tương đương 1.000.000 USDT.
  • Loại hợp đồng hợp lệ - Hiện tại, thuật toán VP chỉ hỗ trợ hợp đồng Ký quỹ bằng USD.

2. Những thông báo lỗi có thể xuất hiện trong điểm cuối lệnh Volume Participation là gì?

Bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau đây sau khi đưa ra một truy vấn không thỏa đáng.
Mã bên ngoàiThông báo bên ngoài
0OK
-1000Đã xảy ra lỗi không xác định khi xử lý yêu cầu.
-1102Một thông số bắt buộc đã không được gửi, trống/rỗng hoặc không đúng định dạng.
-20121Ký hiệu không hợp lệ.
-20130Đã gửi dữ liệu không hợp lệ cho một thông số.
-2013Lệnh không tồn tại.
-5007Số lượng phải lớn hơn không.
-20124ID thuật toán không hợp lệ hoặc đã được hoàn thành.
-20132ID thuật toán khách bị trùng lặp.
-20194Thời gian quá ngắn để thực hiện tất cả số lượng yêu cầu.
-20195Tổng số lượng quá nhỏ.
-20196Tổng số lượng quá lớn.
-20198Đạt đến số lượng lệnh mở tối đa được phép.

3. Volume Participation có phải là thuật toán thực hiện đảm bảo đem lại hiệu quả không? 

Nếu giá thị trường thay đổi đáng kể hoặc thanh khoản không đủ trong khi thực hiện lệnh, thuật toán có thể không đạt được mức hoàn thành cao nhất. 
Do đó, việc thực hiện đang và sẽ luôn phụ thuộc vào thanh khoản mà không có gì đảm bảo lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất. Ví dụ: nếu thị trường trở nên khó khăn, thuật toán có thể không hoàn tất lệnh trước thời gian kết thúc được chỉ định.
Binance sử dụng nhiều chiến lược giảm thiểu rủi ro, bao gồm cơ chế ngắt mạch thị trường theo cách thủ công và tự động, cũng như cơ chế điều khiển kill-switch (tạm dừng hoạt động). Các tính năng này có thể kích hoạt trong trường hợp gián đoạn thị trường và/hoặc hệ thống bị lỗi, dẫn đến hủy lệnh VP sớm ở trạng thái chưa khớp hoàn toàn.

4. Làm thế nào để kiểm tra trạng thái lệnh Volume Participation?

Để kiểm tra trạng thái lệnh Volume Participation, bạn có thể sử dụng điểm cuối lệnh truy vấn l(GET sapi/v1/algo/futures/openOrders hoặc GET  sapi/v1/algo/futures/historicalOrders).
Xin lưu ý rằng sẽ không có thông báo websocket nào cho hoạt động cập nhật khớp lệnh. Ngoài ra, việc nhận được thông báo "success": true không có nghĩa là lệnh của bạn sẽ được thực hiện. 
Ví dụ: nếu số dư hợp đồng tương lai của bạn không đủ hoặc tài khoản của bạn đang ở trạng thái Reduce Only, bạn sẽ nhận được thông báo "success": true, nhưng lệnh sẽ không thực hiện được.