Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Định nghĩa về chức năng Thời gian tạm dừng là gì và cách sử dụng chức năng này

2021-06-04 03:13
Nhằm không ngừng nỗ lực khuyến khích các giao dịch có trách nhiệm, Binance đã ra mắt chức năng Thời gian tạm dừng để bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa giao dịch Hợp đồng Tương lai nhằm ngăn chặn các hành vi giao dịch ép buộc. 

Cách kích hoạt chức năng Thời gian tạm dừng?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, rồi truy cập giao diện giao dịch của Hợp đồng Tương lai. Nhấp vào [Quy tắc giao dịch].
2. Nhấp vào [Thời gian tạm dừng].
3. Đọc kỹ nội dung mô tả tính năng. Nhấp để bật nút [Tắt các chứng năng giao dịch liên quan đến Hợp đồng Tương lai]. Tiếp theo, chọn khoảng thời gian tạm dừng rồi nhấp vào [Xác nhận] để kích hoạt.

Lưu ý:
  1. Sau khi bật chức năng Thời gian tạm dừng, bạn sẽ không thể giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M và COIN-M, Giao dịch lưới, Quyền chọn và Chiến đấu Hợp đồng Tương lai thông qua trang web, Ứng dụng, Máy tính để bàn và API Binance.
  2. Bạn có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau làm thời gian tạm dừng, từ một ngày, một tuần đến một tháng. Khoảng thời gian lựa chọn được tham chiếu dựa trên giờ địa phương của bạn. Tùy chọn mặc định là một ngày. Trong trường hợp này, thời gian tạm dừng sẽ bắt đầu khi người dùng bật tính năng cho đến 23:59:59 (giờ địa phương) cùng ngày. Với khoảng thời gian một tuần, thời gian tạm dừng sẽ có hiệu lực khi người dùng bật tính năng cho đến 23:59:59 (giờ địa phương) ngày D+7. Với khoảng thời gian một tháng, thời gian tạm dừng sẽ có hiệu lực khi người dùng bật tính năng cho đến 23:59:59 (giờ địa phương) ngày này của tháng M+1.
  3. Vui lòng không bật tính năng này khi bạn có vị thế đang mở hoặc lệnh đang chờ.
  4. Sau khi bật chức năng thời gian tạm dừng, người dùng không thể dỡ bỏ. Tất cả các tính năng giao dịch và nút xác nhận sẽ bị vô hiệu hóa. Vui lòng chờ đến khi thời gian tạm dừng kết thúc.