Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
NFT

Cách mua NFT trên thị trường Binance NFT

Binance
2021-06-23 11:45
Bên cạnh tính năng đúc NFT, thị trường Binance NFT còn cho phép người dùng mua NFT mới được tạo và nạp. NFT được bán đấu giá hoặc bán theo giá cố định và có thể thanh toán bằng nhiều loại tiền mã hoá khác nhau.
Giao dịch mua NFT có cấu trúc phí đơn giản nhằm hỗ trợ người sáng tạo và người nạp NFT. Người sáng tạo đúc NFT cũng như người nạp NFT bên ngoài vào thị trường đều sẽ nhận được mức phí 1% dành cho khách hàng thân thiết trong tất cả các giao dịch tiếp theo.
Để mua NFT, trước hết bạn cần có tài khoản Binance. Bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản chỉ trong vòng năm phút.
Để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu hoạt động trên Binance, vui lòng tham khảo "Cách bắt đầu hoạt động trên Binance để giao dịch Binance NFT".

Cách đặt giá trong phiên đấu giá NFT

Nếu bạn tìm thấy một NFT được bán theo phương thức đấu giá, bạn cần phải đặt giá để có cơ hội giành được NFT đó. Người đặt giá cao nhất khi phiên đấu giá kết thúc sẽ mua được NFT.
Trong trang thông tin bên dưới, bạn có thể xem mô tả, hình ảnh, lịch sử đặt giá và các chi tiết khác về NFT. Khi bạn đã chắc chắn muốn đặt giá, hãy nhấp vào nút [Đặt giá].

Bây giờ, bạn sẽ thấy một hộp xuất hiện để bạn có thể nhập số tiền muốn đặt giá. Lưu ý về mức giá đánh dấu tối thiểu: đây là số tiền tối thiểu bạn cần tăng so với lần đặt giá gần nhất để thực hiện lệnh đặt giá mới. Hãy nhấp vào [Đặt giá] khi bạn đã nhập số tiền chính xác.
Nếu bạn không có hoặc không có đủ tiền mã hóa trong tài khoản, thị trường sẽ nhắc bạn nạp tiền vào Ví Spot. Vui lòng đảm bảo bạn đã mua BNB, BUSD hoặc ETH để giao dịch trên thị trường Binance NFT.
Khi đã đặt giá thành công, bạn sẽ thấy màn hình khởi động xác nhận. Xin lưu ý rằng tiền của bạn sẽ bị khóa lại sau khi bạn đặt giá.

Cách mua NFT có giá cố định

Mua NFT trong đợt bán tức thì đơn giản hơn so với việc đặt giá trong buổi đấu thầu. Khi tìm thấy NFT mà bạn muốn mua, hãy nhấp vào nút [Mua ngay] để trả toàn bộ số tiền.

Cách mua Mystery Box (hộp bí mật)

Mystery Box chứa một NFT bất ngờ và chỉ được tiết lộ khi bạn mở hộp. Bạn có thể tìm thấy bốn loại NFT sau: cực kỳ hiếm (SSR), siêu hiếm (SR), hiếm (R) và phổ biến (N).
Để mua Mystery Box, vui lòng chuyển đến trang Mystery Box để tìm hiểu thêm. Sau đó, bạn sẽ thấy giá cố định của mỗi hộp cùng số lượng có thể thay đổi.
Trên trang, bạn cũng sẽ thấy thông tin về số lượng NFT hiện có và tỷ lệ phần trăm cơ hội xuất hiện trong Mystery Box. Chọn số lượng hộp bí mật bạn muốn mua, rồi nhấp vào [Mua].

Cửa sổ thông báo [Chi tiết lệnh] sẽ xuất hiện để yêu cầu bạn xác nhận chi tiết giao dịch mua. Nhấp vào [Xác nhận] khi bạn đã hài lòng với giao dịch.
Sau khi mua Mystery Box, bạn có thể chọn mở ngay hoặc thêm vào bộ sưu tập của mình. Xin lưu ý rằng Mystery Box không thể hoàn trả. Tuy nhiên, bạn có thể bán hộp bí mật trên thị trường hoặc mở hộp và bán NFT bên trong nếu bạn muốn.
Khi bán, bạn có thể chọn cách bán Đấu giá hoặc bán theo Giá cố định và thanh toán bằng các loại tiền mã hoá khác nhau. Để tìm hiểu thêm chi tiết, vui lòngtham khảo hướng dẫn.
Bài viết liên quan
Giới thiệu thị trường Binance NFT