Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Spot
Giao dịch Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT

Định nghĩa về Lệnh Maker (Post Only), Lệnh Thời gian hiệu lực kèm theo và Lệnh Tảng băng

2021-07-29 12:44
Khi đặt lệnh trên Binance.com, bạn có thể chọn từ một loạt các loại lệnh sao cho phù hợp với các nhu cầu khác nhau của bạn. 

1. Lệnh giới hạn - Maker (Post Only)

Khi đặt lệnh giới hạn, bạn có thể đánh dấu vào hộp [Post Only] , sau đó lệnh của bạn sẽ không được thực hiện ngay lập tức trên thị trường. Lệnh này sẽ tồn tại dưới dạng lệnh Maker trên sổ lệnh, nhưng không bao giờ khớp với những lệnh đã có trên sổ lệnh. Lệnh Maker bổ sung thanh khoản cho thị trường. Bạn sẽ chỉ bị tính phí Maker, không phải phí Taker, trong trường hợp lệnh đã đặt của bạn được khớp.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện một phần lệnh ngay lập tức, chẳng hạn như bạn muốn mua một tài sản với giá cao hơn giá thị trường hiện hành, hệ thống sẽ tự động hủy lệnh khi bạn đặt lệnh.

2. Lệnh thời gian hiệu lực kèm theo

Lệnh thời gian hiệu lực kèm theo cho biết lệnh của bạn sẽ duy trì trong bao lâu trước khi lệnh được thực hiện hoặc hết hạn. Việc này cho phép bạn xác định cụ thể hơn thông số thời gian và bạn có thể tùy chỉnh thời gian khi đặt lệnh. 
 Tại Binance, bạn có thể đặt lệnh GTC (Good-Till-Cancel), IOC (Immediate-Or-Cancel) hoặc FOK (Fill-Or-Kill):
  • GTC (Good-Till-Cancel): lệnh sẽ duy trì cho đến khi được hoàn tất hoặc bị hủy.
  • IOC (Immediate-Or-Cancel): lệnh sẽ cố thực hiện tất cả hoặc một phần ngay lập tức theo mức giá và số lượng hiện có, sau đó hủy bất kỳ phần nào còn lại, chưa được khớp của lệnh. Nếu không có sẵn số lượng với mức giá đã chọn khi bạn đặt lệnh, lệnh sẽ bị hủy ngay lập tức. Xin lưu ý rằng lệnh Tảng băng không được hỗ trợ.
  • FOK (Fill-Or-Kill): lệnh được hướng dẫn thực hiện toàn bộ ngay lập tức (filled), nếu không sẽ bị hủy (killed). Xin lưu ý rằng lệnh Tảng băng không được hỗ trợ.

3. Lệnh Tảng băng

Lệnh tảng băng là các lệnh lớn được chia thành một loạt lệnh giới hạn nhỏ. Thông thường, lệnh tảng băng được đặt theo cách này để tránh trường hợp thị trường bị gián đoạn bởi một lệnh lớn. Lệnh tảng băng bao gồm lệnh có thể nhìn thấy và lệnh bị ẩn, chỉ một phần nhỏ của lệnh được hiển thị trên sổ lệnh. Khi lệnh có thể nhìn thấy được thực hiện, lệnh bị ẩn sẽ được chuyển tiếp sang sổ lệnh. 
Ví dụ: bạn muốn bán 1.000 BNB bằng lệnh giới hạn, bạn có thể đặt lệnh bằng cách chọn nút [Tảng băng] . Điền tổng số tiền bạn muốn bán, sau đó lệnh của bạn sẽ được chia thành các lệnh nhỏ hơn (ví dụ: 10 BNB/lệnh). Sau khi lệnh ban đầu được khớp, các lệnh còn lại sẽ được thực hiện dần dần.