Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai

Lệnh dừng (stop order)

Binance
2019-11-18 07:29
Hiện tại, hợp đồng Binance có 2 loại lệnh dừng: stop limit và stop market.
Lệnh stop limit là gì?
Lệnh stop limit là tổ hợp của lệnh stop và limit. Giá stop là giá kích hoạt lệnh limit, giá limit là giá kích hoạt lệnh limit. Điều này có nghĩa là, một khi giá stop của bạn được kích hoạt thì lệnh limit của bạn sẽ ngay lập tức được đặt trong sổ uỷ thác.
Mặc dù giá stop và giá limit có thể giống nhau nhưng khuyến nghị nên cài đặt giá stop cao hơn 1 chút so với giá limit (lệnh short) hoặc giá stop thấp hơn 1 chút so với giá limit (lệnh long), điều này sẽ gia tăng xác suất khớp lệnh limit của bạn.
Cách tiến hành lệnh stop limit?
Lệnh stop market là gì?
Thao tác trong lệnh stop market cũng giống như trong lệnh stop limit, điểm khác biệt là lệnh stop market sau khi được kích hoạt thì lệnh market sẽ có hiệu lực*, được khớp ngay lập tức.
*Khi thị trường có sự biến động lớn, giá cả tăng hoặc giảm mạnh, giá khớp cuối cùng trong lệnh market có thể sẽ cao hơn/ thấp hơn giá khớp mới nhất tại giao diện mà người dùng nhìn thấy khi đặt lệnh, người dùng cần theo dõi độ sâu thị trường và tình hình biến động giá cả của thị trường.
Cách tiến hành lệnh stop market?
1. Tiến hành lệnh stop market, bạn bắt buộc phải đảm bảo việc chọn giá kích hoạt chính xác. Giá stop trong lệnh stop market được mặc định là “giá mới nhất”. Bạn có thể chọn “giá mới nhất” hoặc “giá đánh dấu” làm giá kích hoạt trong lệnh stop market của bạn.
2. Vui lòng nhập số lượng giao dịch của bạn, sau đó nhấp “mua/long” hoặc “bán/short”.
Chú ý:
Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tiền đảm bảo 2 lần, vào lúc trước khi đặt lệnh và trước khi khớp lệnh. Lệnh stop có khả năng bị đặt thất bại hoặc không thể khớp do trong quá trình kiểm tra tiền đảm bảo vị thế bị hạn chế hoặc tiền đảm bảo không đủ.
Bài viết liên quan
Các loại lệnh